Kultūras programma

#domasspēks: Raiņa un Aspazijas video ceļojums noslēdzas Rumānijā

Līdz ar Latvijas pirmās prezidentūras Eiropas Savienības Padomē beigām noslēdzas arī pusgadu ilgušais Raiņa un Aspazijas ceļojums pa Eiropu īsfilmu projektā #domasspēks. Pēdējā...

Lasīt vairāk
Svilpaunieks

Svilpaunieks veidots no pašu iegūta Latgales sarkanā māla, kas pēc ģeologu atzinuma ir viens no kvalitatīvākajiem pasaulē un piešķir putnam savdabīgu vara nokrāsu. Savienojot debesis ar zemi un gaisu ar ūdeni, svilpauniekam dota spēja dziedāt trīs balsīs. Vien jāpieliek tas pie lūpām, un atskanēs brīnišķa dziesma.

Neviens putnis tā nedzied, Kā dziedāja lakstīgala. Neviens putnis tā nepūta, Kā pūš sila balodītis. Dārzā, aiz manas darbnīcas loga, vienmēr lido putni, kas man atnes labas domas un patīkamas tikšanās. Lai arī Tev šis balodītis atnes labas dienas!

Izgatavoju praktiskas un nepraktiskas lietas no dažādiem keramikas materiāliem. Svilpaunieks, protams, skaitāms pie praktiskajām lietām, jo prot dziedāt un liek ļaudīm pasmaidīt. Novēlu, lai katra diena nes prieku un jaunas atziņas!

Senos laikos latvieši svilpauniekus lietojuši, lai pavasarī no sētām un laukiem aizdzītu sliktos putnus un sasauktu labos, kas palīdzētu tikt pie bagātīgākas ražas rudenī. Lai Tev ar svilpaunieka dziesmu izdodas aizdzīt visas raizes un sasaukt veiksmi un prieku ne tikai pavasarī, bet arī katru dienu visa gada garumā!

Iepūt visos svilpauniekos