Prezidentūra un ES

Prezidentūras ABC

Izzini prezidentūru un Eiropas Savienību kopā ar mums! Te atradīsi informatīvus un izglītojošus materiālus, kas vērtīgi mācību procesā, kā arī noder ikvienam, kurš vēlas spodrināt savu erudīciju un paplašināt zināšanu loku.

 

Infografika

Infografika par prezidentūruInfografika iepazīstina ar to, kas ir ES Padome un kāda loma tajā ir prezidējošajai valstij. Tāpat tajā apkopota informācija par prezidējošās valsts ieguvumiem un iespējām iesaistīties Latvijas prezidentūras veidošanā.

 

buklets vaks

Buklets “No Baltijas ceļa līdz Gaismas pilij – Latvijas prezidentūra ES Padomē”. Informatīvais buklets sniedz kodolīgu ieskatu ar prezidentūru un ES saistītajos jautājumos, kas noderīgi ikvienam, kurš vēlas uzzināt vairāk par to, kas ir prezidentūra un kādi uzdevumi un ieguvumi gaida mūsu valsti un tās iedzīvotājus. Buklets piemērots plašam interesentu lokam un var palīdzēt mācību procesā arī skolēniem.

 

mat skoleniem

Informatīvais materiāls skolēniem par Latvijas prezidentūru. Informatīvais materiāls skolēniem var noderēt par palīgu izglītošanās procesā, apgūstot ar ES un prezidentūru saistītos jautājumus. Tajā atrodami pamatfakti par ES, informācija par prezidentūras ES Padomē darbu, kā arī būtiskākie fakti par Latvijas prezidentūru.

 

eiroban165pxlatMācību līdzeklis „Iepazīsti Eiropas Savienību un izmanto savas iespējas”. Tā galvenais galvenais uzdevums un mērķis - ES jautājumu plašāka integrācija vispārējās izglītības mācību saturā. Mācību līdzeklī ir 31 prezentācija, materiāli sagatavoti dažādām klašu grupām.

 

apbrinas vertas idejas

Infografikas par apbrīnas vērtām Latvijas idejām. Lai izzinātu Latvijas unikālās vērtības, tradīcijas un lietas, ar ko vērts lepoties, ielūkojies trīs infografikās par apbrīnas vērtām Latvijas idejām. Katra no infografikām apkopo Latvijas sasniegumus kādā no jomām: inovācijās, sadarbībā vai dabā. Izzini faktus, ar ko Latvija var lepoties, un vēsti par mūsu valsts veiksmes stāstiem arī citiem!

 

prezidenturas programma

Infografika par to, kā veidojusies Latvijas prezidentūras darba programma. Gatavojoties prezidentūrai, katra valsts izstrādā sešu mēnešu darba programmu. Tā ir vienošanās par mērķiem un veicamajiem uzdevumiem, lai sekmīgi virzītu visas ES Padomes darbu. Kvalitatīvi sagatavota darba programma ir atslēga veiksmīgai prezidentūras norisei.

mandati

Infografika par prezidentūras mandātiem. Prezidentūras laikā daudz runā mandātiem – stratēģiskiem dokumentiem, kas dod tiesības prezidentūras laikā Latvijas vārdā vadīt sanāksmes un strādāt ar ES tiesību aktu projektiem. Uzzini, kas ir prezidentūras mandāti, kāda tiem nozīme un kā tos sagatavo!

 

Video “Ko nozīmē prezidentūra Eiropas Savienības Padomē?”