Ziņas

#domasspēks ar Raiņa pārdomām par kultūru līdzībām būvē tiltu uz Portugāli

2015. gads 29. jūnijs

Priekšpēdējā īsfilmu projekta #domasspēks epizodē Raiņa pārdomas par saiknēm un līdzībām starp tautām, kultūrām un laikmetiem met tiltu no Latvijas uz Portugāli – Eiropas Savienības tālāko dienvidrietumu valsti. Raiņa aforismu šajā epizodē lasa portugāļu jūras biologs Adelino Kanario (Adelino V.M. Canario).

Adelino Kanario ir Algarves Universitātes profesors un Jūras zinātnes pētniecības centra direktors Portugāles dienvidu pilsētā Faru, kā arī viesprofesors Šanhajas Okeāna universitātē Ķīnā. Savos pētījumos viņš īpaši pievērsies dzīvnieku ķīmiskajai komunikācijai, endokrinoloģijai, reproduktīvajai fizioloģijai un ģenētikai.

Īsfilmā profesors Kanario skaidro, ka jūra ir būtiska portugāļu dzīves sastāvdaļa, jo no tās atkarīga cilvēku iztika. Šī atziņa noteikti saprotama arī latviešiem, jo Baltijas jūra ir viens no svarīgākajiem latviskās identitātes balstiem.

PORTUGALE-profesors
Adelino Kanario (Adelino V.M. Canario). Foto: Jura Podnieka studija

Rainis savā aforismā, kas pierakstīts 1923.gada 6.decembrī, pārdomā dažādu tautu savstarpējo saprašanos un kā būtisku starpkultūru dialoga aspektu uzsver līdzību starp dažādām kultūrām dažādos laikos: “Mēs esam sveši viens otram, cilvēki un tautas, un laikmeti, mēs katrs jūtam, domājam, saprotam citādi, – un tomēr mēs varam būt tuvi un esam bijuši, un esam tuvi vietām un netīšām.” Turklāt dzejnieks atzīst, ka līdzība pastāv pat tādās kultūrās, kurām savā starpā nav bijis nekādu tiešu sakaru.

“Mēs esam katrs savādi rasēs un laikmetos, bet mēs neesam tik sveši, ka nevarētu atrasties un pazīties visi kā cilvēki. Mēs to neesam meklējuši. Bet mēs meklēsim,” uzsver Rainis.

Tādējādi viņa vārdi sasaucas ar ES dibinātāju idejām, kas kopš 2000.gada ietvertas Savienības oficiālajā moto: “Vienoti daudzveidībā” (United in diversity). Tas vēsta, ka ES ir vide, kurā cilvēki var vienoties, lai kopīgiem spēkiem veicinātu mieru un labklājību, vienlaikus bagātinot vienam otru ar dažādām kultūrām, tradīcijām un valodām. Bloka mērķis ir veidot dziļāku solidaritāti starp Eiropas tautām, tajā pašā laikā cienot un saglabājot mūsu dažādību.

JKn03 Sea Janis Knakis
Baltijas jūra. ©Foto: Jānis Knāķis

Latviešu kultūras saikne ar citām kultūrām dažādos aspektos pusgada garumā atklājusies visā Latvijas prezidentūras ES Padomē kultūras programmā. Viens no šādiem piemēriem ir latviešu tautas tērpiem un Dziesmu un deju svētku tradīcijai veltītā izstāde “Latviskās dvēseles raksti”, kas apliecina latviešu nācijas piederību indoeiropiešu kultūrai. Izstādes atklāšanā Rīgā kultūras ministre Dace Melbārde stāstīja, ka, viesojoties Uzbekijā, viņa ar pārsteigumu atklājusi – viena no biežāk sastopamajām un spēcīgākajām uzbeku rakstu zīmēm ir jumis, kas plaši pazīstams arī latviešu tradicionālajā kultūrā.

“Tas liek domāt par to, cik senas ir daudzas tautas, kultūras un valodas, un cik dziļas ir mūsu saknes. Un ka patiesībā mums visiem ir viena ciltsmāte vai ciltstēvs,” sacīja ministre.

#domasspēks (angliski #mindpower) ir Raiņa un Aspazijas 150.gadadienai veltīts projekts, kurā 29 īsfilmās sabiedrībā pazīstami cilvēki no visām Eiropas Savienības dalībvalstīm savā dzimtajā valodā lasa un savas kultūras tēlos ietērpj citātus no Raiņa un Aspazijas daiļrades. Projekts ir iekļauts Latvijas prezidentūras ES Padomē kultūras programmā. Tā tapšanu atbalsta nacionālā aviokompānija airBaltic.

Īsfilmas skatāmas Latvijas prezidentūras oficiālajā Youtube kanālā un projekta Facebook lapā.

Sazināties
Linda Jākobsone
Prezidentūras komunikācijas un sabiedrisko attiecību departamenta vadītāja