Ziņas

Eiropas Noziedzības novēršanas tīkla karogu nodod Luksemburgai

Foto: LR Iekšlietu ministrija
2015. gads 01. jūlijs

Pirmdien, 29.jūnijā, un otrdien, 30.jūnijā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Rīgā, notika Eiropas Noziedzības novēršanas tīkla (EUCPN) otrā valdes sēde. Tajā dalībnieki pārrunāja jautājumus, kas saistīti ar organizēto noziedzību un atbalsta sniegšanu Eiropas institūcijām cīņā ar to.

EUCPN vadītāja Ilze Bērziņa-Ruķere secina: "Visi klātesošie eksperti apzinās informācijas, pieredzes un labās prakses apmaiņas svarīgumu, lai EUCPN pilnvērtīgi spētu darboties visās ES dalībvalstīs un tiktu sekmēta informācijas apmaiņa par prevencijas jautājumiem un aktivitātēm, kas palīdz mazināt dažāda veida noziegumus. Latvijas prezidentūras laikā iesākto darbu un izvirzītos kopīgos mērķus turpmākajiem pieciem gadiem eksperti jau no rītdienas turpinās Luksemburgas prezidentūras vadībā."

Vairākās darba grupu sesijās dalībnieki apsprieda EUCPN 2016.-2020.gada ilgtermiņa stratēģijas projektu un veidus, kā efektīvāk sasniegt tajā izvirzītos mērķus. Stratēģijas projekts ir izstrādāts, izmantojot EUCPN dalībnieku aptauju visās ES dalībvalstīs, kā arī pētījumā iegūto datu analīzi. Tajā iekļautie mērķi un aktivitātes balstītas uz EUCPN pieejamību tā mērķauditorijām, kvalitatīvām zināšanām un noziedzības prevencijas jautājumu koordinēšanu valstu un vietējā līmenī, kā arī darbības īstenošanu atbilstoši ES izvirzītajām prioritātēm noziedzības mazināšanā.

Latvijas Valsts policijas pārstāvis sanāksmē iepazīstināja klātesošos ar Latvijas pieredzi par līdzdalību starptautiskā projektā, kurā apkopota citu valstu labā prakse izmeklēšanas gaitas vienkāršošanā. Klātesošie tika iepazīstināti arī ar Beļģijā īstenoto projektu drošības garantēšanā bērniem, ieskaitot vardarbības novēršanu ģimenēs.

EUCPN valdes sēdes noslēgumā svinīgā ceremonijā EUCPN karogs tika nodots Luksemburgai kā nākamai prezidējošai valstij. Žans Marī Vāgners (Jean Marie Wagner), EUCPN nacionālais pārstāvis no Luksemburgas, kurš no 1.jūlija kļūs par EUCPN vadītāju, pateicās Latvijas prezidentūrai ES Padomē, līdzšinējai EUCPN vadītājai un nacionālajiem pārstāvjiem par ieguldīto darbu un sasniegtajiem rezultātiem.

Valdes sēdi apmeklēja augsta līmeņa amatpersonas no ES dalībvalstīm, kuras ir atbildīgas par noziedzības prevencijas jautājumu koordinēšanu un informācijas izplatīšanu savās dalībvalstīs.

Pavisam iekšlietu nozarē Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā Latvijā norisinājušies divdesmit pasākumi.

Sazināties
Gunta Skrebele
Nozares komunikācijas eksperte