Ziņas

Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs uzsver privātā sektora lomu klimata pārmaiņu turpmākai ierobežošanai

Foto: Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
2015. gads 30. jūnijs

29.jūnijā, Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards darba vizītē Ņujorkā (ASV), pārstāvot Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē, piedalījās ANO Ģenerālās asamblejas prezidenta organizētā augsta līmeņa sanāksmē, kas veltīta starptautiskajai klimata politikai.

Daudzpusējās sanāksmes laikā pasaules valstu augsta līmeņa amatpersonas diskutēja par decembrī Parīzē plānoto Klimata pārmaiņu konferenci. Tās laikā plānots panākt vienošanos par jaunu, visām pasaules valstīm saistošu nolīgumu klimata pārmaiņu ierobežošanai pēc 2020.gada.

Ministrs savas uzstāšanās laikā uzsvēra: “Arvien vairāk valstis pauž ciešu apņemšanos īstenot pasākumus emisiju samazināšanai. Tas ļauj skatīties uz tuvojošos Parīzes Klimata pārmaiņu konferenci ar optimismu. Tomēr vienlaikus pastāv bažas, ka ieplānotie pasākumi tomēr nebūs pietiekami, lai sasniegtu mērķi – ierobežot vidējās temperatūras pieaugumu līdz 2° C. Tāpēc būtiski, lai jaunajam līgumam pievienojas visas pasaules valstis”.

Sesijas laikā ANO dalībvalstu starpā norisinājās aktīvas diskusijas par jaunās vienošanās elementiem un to sabalansētību, kā arī par to, kā motivēt nevalstisko sektoru un sociālos partnerus apņemties īstenot aktivitātes klimata pārmaiņu ierobežošanai.

Ministrs uzsvēra, kaParīzes Klimata pārmaiņu konferencei ir jāsniedz skaidrs rīcības ietvars par klimata politiku pēc 2020.gada. Tādējādi tiks dots skaidrs vēstījums uzņēmējiem, iedzīvotājiem un citām ieinteresētajām pusēm. 

“Jāatzīst, ka valstu valdības bez privātā sektora nevarēs īstenot pasākumus, kas sniegs visaptverošu un būtisku ietekmi uz klimata pārmaiņu samazināšanu. Lai sasniegtu mērķi, nepieciešams šajā procesā iesaistīt nevalstiskā sektora iniciatīvas”, piebilda ministrs.

Sazināties
Kristīne Kļaveniece
Nozares komunikācijas eksperte