Ziņas

ES un Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstis kopīgi spriež par attīstības finansējumu pēc 2015.gada

© European Union
2015. gads 02. jūlijs

Ikgadējā sanāksmē, kas notika 2015. gada 28. un 29.maijā, ministri diskusijās galveno uzmanību veltīja ilgtspējīgas attīstības programmai pēc 2015.gada, jo īpaši attīstības finansēšanai un klimata pārmaiņām.

Viņi apņēmās sadarboties, lai sagatavotos pasaules mēroga diskusijām par šiem jautājumiem, kuras šogad notiks Adisabebā, Ņujorkā un Parīzē.

Pēc nesenajiem traģiskajiem notikumiem Vidusjūrā, viņi arī apmainījās viedokļiem par migrācijas un attīstības jautājumiem. Viņi nosodīja cilvēku tirgotāju tīklus, kas organizē cilvēku tirdzniecību, pilnībā ignorējot cilvēku dzīvības, un aicināja nekavējoties rīkoties, lai cīnītos pret šādiem tīkliem. Viņi arī apstiprināja ieteikumus cīņai pret cilvēku tirdzniecību un migrantu kontrabandu.

"Es esmu ļoti priecīga par atklātajām, saturīgajām un konstruktīvajām diskusijām, kas notika ar mūsu partneriem no ĀKK valstīm. Viedokļu apmaiņā daudzos svarīgos jautājumos, piemēram, attiecībā uz attīstības programmu laikposmam pēc 2015.gada un migrāciju, vēlreiz uzsvērām to, cik mūsu partnerība ir svarīga," atzina Zanda Kalniņa-Lukaševica, Latvijas parlamentārā sekretāre ES jautājumos.

Padomē notika viedokļu apmaiņa par turpmāko privātā sektora attīstību ĀKK valstīs.

Ministri arī apsprieda dažus ar tirdzniecību saistītus jautājumus, jo īpaši pašreizējo stāvokli attiecībā uz ekonomisko partnerattiecību nolīgumiem, TTIP ietekmi uz ĀKK valstīm, kā arī ĀKK valstīm īpaši nozīmīgus, ar konkrētām precēm saistītus jautājumus.

Viņi apmainījās viedokļiem par Eiropas attīstības gadu un klimata pārmaiņām saistībā ar šogad Parīzē plānoto konferenci.

Sazināties
Jānis Bērziņš
Preses sekretārs