Politiskā tikšanās

Eiropas Noziedzības novēršanas tīkla (EUCPN) otrā valdes sēde

Ekspertu un politiskās sanāksmes
Norises vieta
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga LV-1423, Latvija
Notikuma laiks
29.jūnijs - 30.jūnijs

Labots: 2015. gads 25. jūnijs, 18.30

Valdes sēdes dalībnieki ir ES dalībvalstu augsta līmeņa ierēdņi, kuri ir atbildīgi par noziedzības prevencijas jautājumu koordinēšanu un informācijas izplatīšanu savā dalībvalstī.

Eiropas noziedzības novēršanas tīkls savas darbības ietvaros sekmē informācijas apmaiņu par prevencijas jautājumiem saistībā ar dažāda veida noziedzīgajiem nodarījumiem, kā arī katra gada beigās organizē Eiropas noziedzības prevencijas labās prakses konferenci (ECPA), kur prezentē labākos projektus kādā no izvēlētajām jomām. Labās prakses piemēri un statistika apkopota arī tīkla mājas lapā. Latvijas izvēlētā tēma prezidentūras ietvaros ir atkārtotas viktimizācijas novēršana.

*atkārtota viktimizācija - atkārtota ciešanu nodarīšana noziegumā (likumpārkāpumā) cietušai personai.

Mediju programma (angļu valodā) PDF, 265.72KB
Kontaktpersonas
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrija
Nozares komunikācijas eksperte