Ziņas

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva - Padome palielina priekšfinansējumu līdz € 1 miljardam

Foto: EU2015.LV
2015. gads 19. maijs

Padome 19.maijā gandrīz par € 1 miljardu palielināja avansa maksājumus Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai 2015.gadā. Aptuveni € 67 miljonu vietā dalībvalstis avansa maksājumos šogad saņems apmēram € 1 miljardu.

Padomes pieņemtā regula novērš galvenos šķēršļus Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas īstenošanā, atvieglojot finansiālo slogu dalībvalstu budžetiem un ļaujot tām ātri izvērst pasākumus cīņai pret jaunatnes bezdarbu. Regula tika pieņemta pēc tam, kad 21.aprīlī tika panākta vienošanās Padomē un 29.aprīlī Eiropas Parlaments deva savu apstiprinājumu.  

Finansējuma kritiskās masas nodrošināšana

Avansa maksājumu apjoma palielinājums tiks panākts, priekšfinansējuma līmeni konkrētajam Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas piešķīrumam palielinot līdz 30%. Pašreizējais priekšfinansējuma līmenis Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai ir 1% (1,5% dalībvalstīm, kurām paredzēts finansiāls atbalsts). Pieredze liecina, ka saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem nav iespējams sasniegt finansējuma kritisko masu, lai dalībvalstis varētu sākt īstenot Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas pasākumus. Līdzekļu trūkuma dēļ dalībvalstis nevar pietiekamā apmērā veikt avansa maksājumus saņēmējiem. Tādēļ tiek ievērojami kavēta to projektu uzsākšana, kuru mērķis ir palīdzēt Eiropas jauniešiem atrast darbu vai stažēšanās vietas. Dalībvalstis, kurās ir visaugstākais jauniešu bezdarba līmenis, saskaras ar visstingrākajiem budžeta ierobežojumiem. Ar jauno regulu tiek piedāvāts jauniešiem labvēlīgs problēmas risinājums, kā to prasījusi Eiropadome.  

Lai palielinātu avansa maksājumu apjomu, nav jāveic izmaiņas ES daudzgadu finanšu shēmā un nav jāgroza budžets. Pieejamā budžeta ietvaros šāds palielinājums saņēmēju atbalstīšanas ziņā ir maksimāli iedarbīgs.

Pamatinformācija

Komisija veic avansa maksājumus dalībvalstīm automātiski pēc katras operatīvās programmas pieņemšanas. Turpmākus maksājumus, tā dēvētos starpposma maksājumus, veic tikai, lai atmaksātu dalībvalstīm maksājumus, ko tās jau veikušas. Tāpēc parasti lielu daļu projektu ES dalībvalstīm nākas līdzfinansēt no valsts budžeta.

Par Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu Eiropadome vienojās 2013.gada februārī. Iniciatīvas mērķis ir reģioniem, kuros ir vislielākais jauniešu bezdarbs, 2014.–2020. gadā sniegt papildu finansējumu € 6,4 miljardu apmērā jauniešu nodarbinātības veicināšanai. Uz finansējumu var pretendēt reģioni,

  • kuros jauniešu bezdarba līmenis (jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem) 2012.gadā pārsniedza 25 % un
  • kuros jauniešu bezdarbs 2012. gadā bija vairāk nekā 20%, ja vien šie reģioni atrodas dalībvalstīs, kur jauniešu bezdarbs tajā pašā gadā pārsniedza 30%.  

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai paredzētais budžets ir noteikts € 3,2 miljardu apmērā. Līdzfinansējums valsts līmenī nav vajadzīgs. Papildu € 3,2 miljardus nodrošina no Eiropas Sociālā fonda piešķīrumiem dalībvalstīm 2014.–2020.gada plānošanas periodā.  

Aptuveni 7 miljoniem Eiropas jauniešu pašlaik nav darba, viņi neiegūst izglītību un nepiedalās apmācībā.  

Turpmākie pasākumi

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas "ES Oficiālajā Vēstnesī". 

Sazināties
Jānis Bērziņš
Preses sekretārs