Ziņas

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva – Padome novērš finansējuma nepietiekamību

Foto: EU2015.LV
2015. gads 21. aprīlis

Padome vēlas paātrināt cīņu pret jauniešu bezdarbu. 21.aprīlī tā vienojās ievērojami palielināt avansa maksājumu apjomu saistībā ar jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu. Aptuveni € 67 miljonu vietā dalībvalstis avansa maksājumos 2015.gadā saņemtu apmēram € 1 miljardu, un tādējādi tās varētu ātri ieviest pasākumus jauniešu nodarbinātības veicināšanai. Aptuveni 7 miljoniem Eiropas jauniešu pašlaik nav darba, viņi neiegūst izglītību un nepiedalās apmācībā.

"Krasais avansa maksājumu apjoma palielinājums atspoguļo mūsu stingro apņemšanos cīnīties pret jauniešu bezdarbu Eiropā. Faktiski priekšfinansējuma trūkums pašlaik ir viens no galvenajiem šķēršļiem, kas kavē ātri izmantot saistībā ar jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu paredzētos līdzekļus. Prezidentvalsts Latvija tagad strādās ar Eiropas Parlamentu, lai nodrošinātu to, ka jaunie noteikumi tiek pēc iespējas ātrāk pieņemti," sacīja Latvijas finanšu ministrs un Padomes priekšsēdētājs Jānis Reirs.

Finansējuma kritiskās masas nodrošināšana

Avansa maksājumu apjoma palielinājums tiktu panākts, priekšfinansējuma līmeni konkrētajam Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas piešķīrumam palielinot līdz 30 %. Pašreizējais priekšfinansējuma līmenis Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai ir 1 % (1,5 % dalībvalstīm, kurām paredzēts finansiāls atbalsts). Pieredze liecina, ka saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem nevar sasniegt finansējuma kritisko masu, lai dalībvalstis varētu sākt īstenot Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas pasākumus. Līdzekļu trūkuma dēļ dalībvalstis nevar pietiekamā apmērā veikt avansa maksājumus saņēmējiem. Tādēļ tiek ievērojami kavēta to projektu uzsākšana, kuru mērķis ir palīdzēt Eiropas jauniešiem atrast darbu vai stažēšanās vietas. Dalībvalstis, kurās ir visaugstākais jauniešu bezdarba līmenis, saskaras ar visstingrākajiem budžeta ierobežojumiem. Ar šo regulas projektu tiktu piedāvāts jauniešiem labvēlīgs problēmas risinājums, kā to prasījusi Eiropadome.

Lai palielinātu avansa maksājumu apjomu, nav jāveic izmaiņas ES daudzgadu finanšu shēmā un nav jāgroza budžets. Pieejamā budžeta ietvaros šāds palielinājums saņēmēju atbalstīšanas ziņā ir maksimāli iedarbīgs.

Pamatinformācija

Par Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu Eiropadome vienojās 2013. gada februārī. Iniciatīvas mērķis ir reģioniem, kuros ir vislielākais jauniešu bezdarbs, 2014.–2020. gadā sniegt papildu finansējumu € 6,4 miljardu apmērā jauniešu nodarbinātības veicināšanai. Uz finansējumu var pretendēt reģioni,

  • kuros jauniešu bezdarba līmenis (jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem) 2012. gadā pārsniedza 25 % un
  • kuros jauniešu bezdarbs 2012. gadā bija vairāk nekā 20 %, ja vien šie reģioni atrodas dalībvalstīs, kur jauniešu bezdarbs tajā pašā gadā pārsniedza 30 %.

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai paredzētais budžets ir noteikts € 3,2 miljardu apmērā. Līdzfinansējums valsts līmenī nav vajadzīgs. Papildu € 3,2 miljardus nodrošina no Eiropas Sociālā fonda piešķīrumiem dalībvalstīm 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

Turpmākie pasākumi

Nostāja, par kuru Padome ir vienojusies, pilnvaro prezidentvalsti Latviju rīkot diskusijas ar Eiropas Parlamenta pārstāvjiem. Tiklīdz starp Padomi un Parlamentu būs panākta vienošanās, abām iestādēm būs oficiāli jāapstiprina tās iznākums.

Sazināties
Jānis Bērziņš
Preses sekretārs