Ziņas

Pauž kopīgu redzējumu par tālākajiem soļiem tālvadības gaisa kuģu attīstībai

Foto: Aivis Freidenfelds, Satiksmes ministrija
2015. gads 06. marts

Rīga notikušās konferences par tālvadības gaisa kuģu sistēmām (RPAS) laikā galvenās Eiropas RPAS industrijas attīstībā iesaistītās puses vienojās par būtiskākajiem principiem, kā jāveido Eiropas regulējums, lai sākot no 2016.gada Eiropā varētu plaši izmantot šos gaisa kuģus. Šie principi atspoguļoti Rīgas deklarācijā par tālvadības gaisa kuģiem jeb droniem. 

"Aviācijas nozares ražotāji, potenciālie tālvadības gaisa kuģu sistēmu lietotāji, kā arī regulējuma izstrādātāji apzinās, ka tālvadības gaisa kuģu pieejamības veicināšana ir Eiropas ekonomikas lielā izdevība. Pakalpojumi, kas ir pieejami, pateicoties tālvadības gaisa kuģu attīstībai, dos labumu plašam Eiropas Savienības iedzīvotāju lokam, pateicoties jaunām darba vietām un inovatīviem pakalpojumiem. Līdz ar to ES dalībvalstīm nekavējoties jāuzsāk darbs pie nozares regulējuma izstrādes, lai viestu skaidrību, kādā virzienā tā attīstīsies. Lai pieņemtu izsvērtus lēmumus par investīciju piesaisti, industrijai skaidri jāizprot, kādas ir prasības, kas tālvadības gaisa kuģu sistēmu ražotājiem un izmantotājiem ir jāizpilda. Tajā pašā laikā sabiedrībai jābūt drošai, ka tās pamattiesības attiecībā uz privātumu un datu aizsardzību tiks ievērotas", uzsver satiksmes ministrs Anrijs Matīss.

Violeta Bulca (Violeta Bulc), ES Mobilitātes un transporta komisāre norāda: "Droni ir šī gada aktuālā tēma, tā dēļ mēs sapulcējāmies Rīgā, lai noskaidrotu, kā mēs – sabiedrība – vēlamies sadzīvot ar droniem. Protams, mēs šeit un šodien nevaram pieņemt jaunu regulējumu. Tam nepieciešams laiks. Taču mūsu nodomus esam skaidri izteikuši “Rīgas deklarācijā par civilajiem droniem”. No vienas puses industrijai jāzina, kādā virzienā attīstīsies nozares regulējums, lai pieņemtu lēmumus par investīcijām. No otras – iedzīvotājiem ir jāzina, kā mēs garantēsim viņu drošību, privātumu un pamattiesības, lai viņi pieņemtu domu par dronu ienākšanu ikdienas dzīvē. Kā tiesiskā regulējuma  izstrādātāji esam atbildīgi par šo aspektu ievērošanu, un sabiedrība mums nedos atlaides. Esmu pārliecināta, ka šī konference ir devusi būtisku pienesumu mūsu mērķa sasniegšanā, un esam pavirzījušies par soli tuvāk, lai sākot no 2016.gada Eiropā dronus varētu plaši izmantot."

Galvenie Rīgas deklarācijā uzsvērtie principi ir skaidra regulējuma izstrāde ražotājiem un potenciālajiem lietotājiem; augsta datu aizsardzības, drošības un privātuma līmeņa nodrošināšana; tālvadības gaisa kuģu sistēmu operatoru atbildība un efektīva informācijas apmaiņa.

Konference pulcēja augsta līmeņa viedokļu līderus no ES institūcijām un dalībvalstīm, starptautiskām aviācijas organizācijām, kā arī aviācijas industrijas pārstāvjusKonferencē piedalījās Latvijas Republikas satiksmes ministrs Anrijs Matīss, ES Mobilitātes un transporta komisāre Violeta Bulca.

Latvijas Republikas Satiksmes ministrija un VAS „Civilās aviācijas aģentūra” sadarbībā ar Eiropas Komisiju konferenci rīkoja 5.-6.martā Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā.

Sazināties
Ilze Svikliņa
Nozares komunikācijas eksperte
+371 67028370
+371 22012625