Ziņas

Viesabonēšana un atklāts internets: Padome gatava sarunām ar EP

Foto: EU2015.LV
2015. gads 04. marts

Latvijas prezidentūra ir ieguvusi pilnvaras uzsākt sarunas ar Eiropas Parlamentu par jauniem noteikumiem, lai samazinātu mobilo telefonu viesabonēšanas maksu un nodrošinātu atklātu piekļuvi internetam. Vienošanās dalībvalstu starpā par sarunu uzsākšanu notika 2015. gada 4. martā Pastāvīgo pārstāvju komitejā.

Padomes sarunu pozīcija

Sarunu pilnvaras par jaunajiem noteikumiem ietver:

  • ES mēroga noteikumus par atklātu internetu, aizsargājot tiešo lietotāju tiesības un nodrošinot nediskriminējošu pieeju interneta piekļuves pakalpojumu nodrošināšanā;
  • Izmaiņas pašreizējos viesabonēšanas noteikumos (Viesabonēšana III), kas kalpotu kā starpposms ceļā uz pakāpenisku viesabonēšanas maksu atcelšanu.

Ar kopīgo Padomes lēmumu pārējās daļas no sākotnējā Komisijas priekšlikuma par vienoto elektronisko sakaru tirgu („Savienotais kontinents”) netika iekļautas.

Noteikumi stātos spēkā ar 2016. gada 30. jūniju.

Viesabonēšanas reforma

Ar Padomes pozīciju tiek noteikts jauns cenu mehānisms, kas ievērojami samazinātu mobilā telefona lietošanas izmaksas, ceļojot Eiropas Savienībā. Saskaņā ar noteiktiem ierobežojumiem, patērētāji varēs saņemt zvanus, sūtīt īsziņas un lietot datu pakalpojumus, nemaksājot vairāk kā par iekšzemes mobilo sakaru pakalpojumiem. Kad viesabonēšanas limits tiks sasniegts, operators varēs noteikt papildu maksu, bet tā būs daudz zemāka, nekā pašreizējā maksa. Viesabonēšanas maksa par veiktajiem zvaniem, nosūtītajām īsziņām un izmantotajiem datiem nekādā gadījumā nevarēs būt augstāka par maksimālo vairumtirdzniecības tarifu, ko operatori maksā par citu dalībvalstu tīklu izmantošanu. Savukārt par saņemtajiem zvaniem maksimālā papildu maksa tiks noteikta pēc maksimālā mobilā savienojuma abonēšanas tarifa vidējā svērtā visā ES.

Tālāk Komisiju lūgs līdz 2018. gada vidum izvērtēt, vai ir vajadzīgas turpmākas darbības, lai pilnībā atceltu viesabonēšanas maksu. Nepieciešamības gadījumā Komisija ierosinās jaunus tiesību aktus, lai risinātu šo situāciju.

III viesabonēšanas regula

Atklāta interneta aizsardzība

Regulas projekts paredz ievērot tādu principu, kurš sniedz gala lietotājiem tiesības piekļūt to izvēlētajam saturam un izplatīt to internetā. Tajā arī noteikts, ka uzņēmumiem, kas nodrošina piekļuvi internetam, datplūsma jāapstrādā vienlīdzīgi un nediskriminējoši.

Tajā noteikti kopīgi noteikumi par datplūsmas pārvaldību, lai internets spētu funkcionēt, attīstīties un tajā varētu ieviest jauninājumus bez tā pārslogošanas. Noteikta satura vai lietojumprogrammu bloķēšana vai palēnināšana būs aizliegta, izņemot atsevišķus gadījumus un tikai uz tik ilgu laiku, cik tas būs nepieciešams. Piemēram, patērētājs varēs pieprasīt operatoram bloķēt surogātpastu. Bloķēšana būtu nepieciešama arī, lai novērstu kiberuzbrukumus, kas strauji izplatās ar ļaunprogrammatūrām.

Līgumi par pakalpojumiem, kuriem jānodrošina īpašs kvalitātes līmenis, būs atļauti, taču operatoriem būs jānodrošina kvalitatīvi interneta piekļuves pakalpojumi.

Valsts regulatīvajām iestādēm būs izšķiroša loma, lai nodrošinātu to, ka telekomunikāciju uzņēmumi un operatori ievēro attiecīgos noteikumus par atvērtu internetu. Šajā sakarā iestādes saņems norādījumus no Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC).

Kā tā kļūs par tiesību aktu?

Prezidentūra Padomes vārdā aizvadīs sarunas par regulas noteikumiem ar Eiropas Parlamentu. Lai regulu pieņemtu, abām institūcijām šis tiesību akts ir jāapstiprina. Parlaments pieņēma savu nostāju (pirmā lasījuma grozījumi) 2014. gada aprīlī.

Sazināties
Jānis Rungulis
Preses sekretārs COREPER I jautājumos