Ziņas

Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpējus varēs izsekot visā ES

©Foto: Aleksandrs Kendenkovs
2015. gads 02. marts

No 2017.gada visās ES valstīs būs piemērojami informācijas apmaiņas noteikumi par ārzemēs reģistrētu transportlīdzekļu vadītāju izdarītiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem. 

Padome 2015.gada 2.martā pieņēma jaunu pārrobežu izpildes direktīvu, un galvenās pārmaiņas, kas no tās izriet, ir pastāvošo noteikumu piemērošana arī Apvienotajā Karalistē, Īrijā un Dānijā.

Jauns juridiskais pamats – transports  

ES jau pastāv direktīva par informācijas apmaiņu attiecībā uz ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem. To pieņēma 2011.gadā, un tās juridiskais pamats ir policijas sadarbība. Tomēr Apvienotā Karaliste, Īrija un Dānija nepiedalījās, jo tām ir īpaša nostāja attiecībā uz policijas sadarbību.

Pēc tam, kad Eiropas Savienības Tiesa 2014.gada 6.maijā nosprieda, ka juridiskajam pamatam vajadzētu būt transportam, radās nepieciešamība pēc jaunas direktīvas. Vecā direktīva tika anulēta, bet Tiesa deva vienu gadu laika, lai spēkā stātos jauns tiesību akts.  

Jaunās direktīvas ātrā pieņemšana nozīmē, ka noteikumu piemērošanā nebūs pārtraukuma. Turklāt tā tiek uzsvērts, cik svarīga ir ES rīcība šajā jomā.  

Ceļu satiksmes drošības uzlabošana

Direktīvas mērķis vēl arvien ir tas pats – uzlabot ceļu satiksmes drošību un nodrošināt vienādu attieksmi pret vadītājiem. 

Kā sistēma darbojas?  

Saskaņā ar direktīvu, lai atrastu personas, kuras ir atbildīgas par konkrētiem pārkāpumiem, kas apdraud ceļu satiksmes drošību, dalībvalstis var piekļūt cita citas transportlīdzekļu reģistrācijas datiem. Ar iespējamo pārkāpēju var sazināties, izmantojot direktīvā iekļauto vēstules paraugu. Par turpmākiem pasākumiem, piemēram, soda naudas noteikšanu, lemj dalībvalsts, kurā pārkāpums ir noticis. Datu apmaiņa attiecas uz astoņiem nozīmīgākajiem ar ceļu satiksmes drošību saistītiem pārkāpumiem: braukšanas ātruma pārsniegšanu, drošības jostu nelietošanu, neapstāšanos pie sarkanās luksofora gaismas, transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā, transportlīdzekļa vadīšanu narkotisko vielu ietekmē, drošības ķiveres nevalkāšanu, neatļautas braukšanas joslas izmantošanu un mobilā tālruņa vai citas sakaru ierīces nelikumīgu lietošanu, vadot transportlīdzekli.  

Cik nopietna ir ārzemēs izdarīto ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu problēma?

Saskaņā ar Eiropas Komisijas sniegtajiem datiem varbūtība, ka pārkāpumu izdarīs ārzemēs reģistrēta automobiļa vadītājs, ir trīsreiz lielāka nekā iespēja, ka pārkāpējs būs iekšzemes vadītājs. Valstīs, kur pastāv intensīva tranzīta un tūristu plūsma, aktīvajā sezonā nerezidentu izdarītie ar braukšanas ātruma pārsniegšanu saistītie pārkāpumi var sasniegt pat 50% no kopējā pārkāpumu skaita.

Vienošanās ar Eiropas Parlamentu  

Vienošanās ar Eiropas Parlamentu tika panākta 2014.gada decembrī. Plenārsēdes balsojums Eiropas Parlamentā notika 2015.gada 11.februārī. 

Turpmākie pasākumi  

Jaunā direktīva stāsies spēkā četras dienas pēc tās publicēšanas "ES Oficiālajā Vēstnesī". Gaidāms, ka direktīvu publicēs dažas dienas pēc tam, kad to būs parakstījuši Padomes un Eiropas Parlamenta pārstāvji. Dalībvalstīm ir pienākums to iestrādāt savos tiesību aktos līdz 2015.gada 6.maijam.

Tā kā Apvienotajai Karalistei, Īrijai un Dānijai būs jāpieliek papildu pūles, lai sistēmu ieviestu, tām savu valsts noteikumu pieņemšanai tiks doti vēl divi gadi (proti, līdz 2017.gada 6.maijam).

Komisija direktīvas efektivitāti novērtēs līdz 2016.gada novembrim. Tad tā varēs ierosināt tās grozīšanu.

Sazināties
Jānis Rungulis
Preses sekretārs COREPER I jautājumos