Ziņas

ES institūcijas panākušas politisko vienošanos par izkraušanās pienākuma regulu

Foto: © Aleksandrs Kandenkovs
2015. gads 29. janvāris

Padome un Eiropas Parlaments 2015. gada 29. janvārī panāca provizorisku vienošanos par izkraušanas pienākuma īstenošanu attiecībā uz zvejniecību – jeb kopoto ("omnibus") regulu. Tas notika otrās neformālās trialoga sanāksmes laikā par minēto jautājumu.

Tuvākajās dienās tiks informēta Pastāvīgo pārstāvju komiteja (COREPER). Tiklīdz kļūs pieejams regulas galīgais teksts, tās apstiprināšana būs Eiropas Parlamenta un Padomes darba kārtībā, pirms to pieņems galīgi.

Viens no reformētās kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) galvenajiem mērķiem ir pakāpeniski izskaust izmetumus visā ES zvejas nozarē, ieviešot pienākumu izkraut visu nozvejoto apjomu. Tā dēvētā kopotā regula ietver grozījumu paketi esošajās kontroles un tehnisko pasākumu regulās nolūkā īstenot izkraušanas pienākumu, kas tika saskaņots reformētās KZP ietvaros.

Padome un Eiropas Parlaments īpaši vienojās par vairākiem aspektiem, kas vērsti uz noteikumu vienkāršošanu un administratīvā sloga mazināšanu zvejniekiem un kontroles iestādēm:

  • Komisija, pamatojoties uz pieejamo informāciju, ko tai nosūtījušas dalībvalstis, konsultatīvās padomes un citi avoti, sagatavos gadskārtēju ziņojumu par izkraušanas pienākuma īstenošanu,
  • apstiprināts princips, ka jānovērš paralēlu tirgu veidošanās maza izmēra zivīm,
  • saskaņots pragmatisks risinājums zivju glabāšanai uz zvejas kuģiem.
Sazināties
Jānis Rungulis
Preses sekretārs COREPER I jautājumos
Kristīne Rīna
Nozares komunikācijas eksperte