Ziņas

Roņu izstrādājumu tirdzniecība: vienošanās par aizlieguma pielāgošanu PTO noteikumiem

© European Union, 2015
2015. gads 30. jūnijs

Dalībvalstis apstiprināja ar Eiropas Parlamentu saskaņoto kompromisa tekstu par ES roņu izstrādājumu tirdzniecības regulējuma pielāgošanu Pasaules Tirdzniecības Organizācijas (PTO) noteikumiem.

Pastāvīgo pārstāvju komiteja (COREPER) ES Padomes vārdā apstiprināja 25.jūnija trialoga sanāksmē panākto prezidentūras un parlamenta vienošanos.

Grozījumi šobrīd spēkā esošajai 2009.gada regulai veikti pēc 2014.gada jūnija PTO nolēmuma. Pēc tam, kad Kanāda un Norvēģija apstrīdēja ES režīmu, PTO apstiprināja nolēmumu par ES roņu produktu tirdzniecības aizliegumu. Tomēr divi izņēmumi uzskatīti par problemātiskiem, jo tiem varētu būt diskriminējošas sekas.

2009.gada regulas izņēmumi

Jaunais teksts risina šos problēmaspektus, izslēdzot vienu no izņēmumiem pavisam un definējot otram skaidrākus nosacījumus.

Izņēmums par tādiem produktiem, kas iegūti no medījumiem ar mērķi nodrošināt jūras resursu ilgtspējīgu pārvaldību bez komerciāla vai peļņas gūšanas nolūka ("RIP izņēmums"), ir dzēsts. Tomēr regulējumā atzīts, ka tas var radīt problēmas dalībvalstīm, kuras skar šī problēma un nākotnes regulējuma izvērtējumos tas būtu jāņem vērā.

Attiecībā uz medījumiem, ko tradicionāli piekopj inuītu un citas iezemiešu kopienas iztikas nolūkos ("IK izņēmums"), medībām ir jāatbilst trīs nosacījumiem:

  • kopienas medības ir tradicionālas;
  • tās ir medības ar mērķi kopienai gūt iztiku (primāri netiek īstenotas komerciālu iemeslu dēļ)
  • medības veic atbilstoši dzīvnieku labturības nosacījumiem (ņemot vērā kopienas dzīvesveidu un iztikas mērķi);

Ja noteikumi roņu izstrādājumu produktu laišanai tirgū netiks ievēroti, Eiropas Komisija pēc konsultēšanās ar ekspertiem (tostarp no dalībvalstīm) var pieņemt deleģētos aktus, lai aizliegtu tirdzniecību vai ierobežotu pārdodamo produktu apjomu.

Tālākie soļi

Jaunais tiesību akts tiks iesniegts Eiropas Parlamentam balsošanai pirmajā lasījumā šī gada septembrī, tāpat arī ES Padomei galīgajai apstiprināšanai. Jaunajam ES režīmam jāsāk darboties no 2015.gada 18.oktobra.

Sazināties
Jānis Bērziņš
Preses sekretārs