Ziņas

Viesabonēšanas piemaksu atcelšana: Latvijas Prezidentūra panāk vienošanos ar EP

Photo: EU2015.LV
2015. gads 30. jūnijs

2015.gada 30.jūnija agrā rītā pēc vairāk nekā divpadsmit stundu sarunām Latvijas prezidentūra panāca provizorisko vienošanos ar Eiropas Parlamentu par jauniem noteikumiem, kas paredz viesabonēšanas piemaksu atcelšanu un nodrošina atvērta interneta pieeju, zināmus arī kā tīkla neitralitātes noteikumus. Vienošanās vēl formāli jāapstiprina Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Viesabonēšanas piemaksu atcelšana 2017.gada vidū

Saskaņā ar panākto vienošanos, 2017.gada 15.jūnijā Eiropas Savienībā tiks atceltas viesabonēšanas piemaksas. Tomēr, operatori varēs noteikt „taisnīgas lietošanas politiku”, lai novērstu negodprātīgu viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu. Tā iekļaus viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu gadījumos, kas nav periodiska ceļošana.

Tiks īstenoti pasākumi, kas palīdzēs segt operatoriem radušās izmaksas.

Viesabonēšanas maksa samazināsies jau 2016.gada 30.aprīlī, kad esošās mazumtirdzniecības piemaksas nomainīs uz maksimālo piemaksu apjomu €0.05 minūtē par zvaniem, €0.02 par īsziņām un €0.05 par megabaitu datu.

Atvērtā interneta aizsardzība

Eiropas pirmie atvērta interneta noteikumi paredz, ka, sniedzot interneta piekļuves pakalpojumus, operatoriem būs jāaprūpē visa datu plūsma vienlīdzīgi. Vienlaicīgi, samērīga ikdienas datu plūsmas vadība tiek atļauta arī turpmāk. Datu plūsmas bloķēšana vai paātrināšana būs pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos, piemēram, lai novērstu kiberuzbrukumus vai datu plūsmas sastrēgumus. Pakalpojumi, kam nepieciešama specifiska līmeņa interneta kvalitāte („specializētie pakalpojumi”) tiek atļauti, ja interneta piekļuves pakalpojumu sniedzēji spēj nodrošināt interneta piekļuves pakalpojumu vispārējo kvalitāti.

Kopīgas pūles, lai panāktu vienošanos

“Šis ir liels Eiropas Savienības un Latvijas prezidentūras sasniegums”, uzsvēra Latvijas satiksmes ministrs Anrijs Matīss. “Latvijas prezidentūra ieguldīja lielas pūles, lai pabeigtu Telesakaru vienotā tirgus priekšlikumu – mēs to pacēlām no faktiskas bezizejas situācijas un nonācām pie vienošanās. Tas nebūtu bijis iespējams bez dalībvalstu, Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas centieniem un konstruktīvas pieejas”. 

Kā šis kļūs par likumu?

30.jūnija Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) tikšanās laikā prezidentūra informēs dalībvalstu vēstniekus par trialoga rezultātiem. Luksemburgas prezidentūras ES Padomē laikā dalībvalstīm būs jāapstiprina gala teksta redakcija.

Sazināties
Jānis Rungulis
Preses sekretārs COREPER I jautājumos