Ziņas

ES iestādes provizoriski vienojas par dzīvnieku veselības aizsardzības pasākumiem

Foto: EU2015.LV
2015. gads 01. jūnijs

1.jūnijā neformālajā trialoga sanāksmē Eiropas Parlaments un Padome panāca provizorisku vienošanos par neatrasinātajiem jautājumiem, kas attiecas uz priekšlikumu regulai par dzīvnieku veselības aizsardzības noteikumiem. 

Regulu plānots oficiāli pieņemt līdz 2015.gada beigām pēc tam, kad tiks pabeigtas galīgās procedūras, tostarp teksta juridiski-lingvistiskā pārskatīšana. Regula kļūs piemērojama piecus gadus pēc tās spēkā stāšanās dienas.

Dzīvnieku slimību kontrole un profilakse

Dzīvnieku veselības aizsardzības noteikumu mērķis ir nodrošināt augstus standartus dzīvnieku un sabiedrības veselības aizsardzībai Eiropas Savienībā. Tie nodrošinās vienotu visaptverošu tiesisko regulējumu ar saskaņotiem principiem visā nozarē, kuru šobrīd regulē savstarpēji saistītu regulu un direktīvu sērija.

Dzīvnieku veselības aizsardzības noteikumi ir vērsti uz transmisīvu dzīvnieku slimību kontroli un profilaksi, kuru ietekme uz atsevišķiem dzīvniekiem, dzīvnieku populācijām, dzīvnieku turētājiem, kā arī uz ekonomiku var būt postoša. Noteikumu mērķis ir samazināt šo transmisīvo dzīvnieku slimību nelabvēlīgo ietekmi un ierobežot potenciālās veikto kontroles un profilakses pasākumu negatīvās sekas. Noteikumi vērš lielu uzmanību uz dzīvnieku slimību profilaksi un biodrošības pasākumiem kā galveno slimību novēršanas līdzekli.

Dzīvnieku slimību saraksts

Slimības, kuras būs pakļautas konkrētajiem slimību profilakses un kontroles noteikumiem, ir uzskaitītas regulas pielikumā. Sākotnējais saraksts ietver tās slimības, kuru apkarošanas pasākumi šobrīd kvalificējas ES finansējumam (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 652/2014). Pirms dzīvnieku veselības aizsardzības noteikumu piemērošanas Komisija šo sarakstu izskatīs un pārstrādās, lai nodrošinātu, ka šajā sarakstā ir minētas visas slimības – un tikai tās slimības – kuras atbilst stingriem, saskaņotiem kritērijiem, kas izklāstīti dzīvnieku veselības aizsardzības noteikumos.

Dzīvnieku veselības aizsardzības noteikumi, cita starpā, ņems vērā arī savstarpējo saikni starp dzīvnieku un sabiedrības veselību, pārtikas un barības drošību, starp mikrobu rezistenci un dzīvnieku labturību, tostarp, novēršot sāpes, mokas un ciešanas, no kurām iespējams izvairīties. Taču tie neaizstāj, nedublē vai nepārklājas ar citiem spēkā esošiem ES tiesību aktiem par dzīvnieku labturību.

Dzīvnieku veselības aizsardzības noteikumi tiks papildināti ar vēl detalizētāku noteikumu kopumu, kurus vēlāk pieņems Komisija saskaņā ar likumdevēju noteiktajiem pilnvarojumiem.

Priekšlikums regulai par dzīvnieku veselības aizsardzības noteikumiem sākotnēji tika izdots kā daļa no dokumentu pakotnes, kas skar dzīvnieku un augu veselību, ka arī augu, dzīvnieku, pārtikas un barības kontrolēm.

"Jaunā regula sniedz skaidru un vienotu, visaptverošu tiesisko regulējumu, lai nodrošinātu labāku profilaksi un kontroli pār slimībām, kas ir pārnēsājamas dzīvnieku starpā, kā arī un no dzīvniekiem uz cilvēkiem. Tas ņem vērā tādus jaunus izaicinājumus kā slimības, kuras līdz šim nebija zināmas, pieaugošos tirdzniecības apjomus un tehnoloģisko attīstību," sacīja Jānis Dūklavs, Padomes priekšsēdētājs un Latvijas zemkopības ministrs.

Sazināties
Jānis Rungulis
Preses sekretārs COREPER I jautājumos