Ziņas

Elektronisko maksājumu pakalpojumi: Padome apstiprina vienošanos ar Eiropas Parlamentu par atjauninātiem noteikumiem

© European Union
2015. gads 04. jūnijs

Pastāvīgo pārstāvju komiteja 2015.gada 4.jūnijā Padomes vārdā apstiprināja kompromisu, par kuru ir panākta vienošanās ar Eiropas Parlamentu attiecībā uz direktīvu, kuras mērķis ir turpināt pilnveidot ES mēroga elektronisko maksājumu tirgu. 

Direktīva ietver un atceļ spēkā esošo maksājumu pakalpojumu direktīvu (Direktīva 2007/64/EK), kas nodrošināja juridisko pamatu tam, lai tiktu izveidots vienots maksājumu tirgus visas ES mērogā.

Veicināt izmaiņas e-komercijā

Ar pārstrādāto direktīvu spēkā esošos noteikumus pielāgo jauniem un inovatīviem maksājumu pakalpojumiem, tostarp interneta un mobilajiem maksājumiem. Ar to izveido visaptverošu noteikumu kopums, lai nodrošinātu drošāku vidi maksājumiem, īpaši tādiem, kam izmanto attālinātus kanālus. Ar šo direktīvu arī izveido efektīvāku un labāk saskaņotu sistēmu uzraudzībai, ko veiktu valstu iestādes.

Kopš pirmās maksājumu pakalpojumu direktīvas pieņemšanas 2007.gadā ir attīstītas inovatīvas metodes maksājumu iniciēšanai e-komercijas jomā. Tas parasti nozīmē veidot programmatūras savienojumu starp tirgotāja tīmekļa vietni un maksātāja bankas tiešsaistes bankas pakalpojumu platformu, lai iniciētu maksājumus internetā uz kredīta pārveduma pamata. Šie pakalpojumi tagad būs ietverti direktīvā. Tie ļauj maksājuma iniciēšanas pakalpojuma sniedzējam (kas nekad netur lietotāja līdzekļus) nodrošināt maksājuma saņēmējam pārliecību, ka konkrētam maksājumu darījumam nepieciešamie līdzekļi ir pieejami kontā un maksājums ir ticis iniciēts. 

Būs paredzēts arī reglamentējošs režīms, kas attiektos uz konta informācijas pakalpojumu darbībām. Šie pakalpojumi sniedz maksājumu pakalpojumu lietotājam, piemēram, apkopotu informāciju tiešsaistē par vienu vai vairākiem maksājumu kontiem, kas atrodas viena vai vairāku citu maksājumu pakalpojumu sniedzēju turējumā. Tas ļauj maksājumu pakalpojuma lietotājam drošā vidē iegūt vispārēju pārskatu par savu finansiālo situāciju konkrētajā brīdī.

Droši interneta maksājumi

Tāpat ar direktīvu tiek sekmēti stingrāki drošības pasākumi interneta maksājumiem un pakalpojumu izmantošanai, ko sniedz jauni tirgus dalībnieki. Ar to nodrošinās lietotāju drošu autentificēšanu, lai pārbaudītu klienta identitāti katram darījumam. Jaunais un stingrākais uzraudzības režīms vēl vairāk uzlabos drošības līmeni un patērētāju aizsardzību šajā jomā. 

Turpmākie pasākumi

Padomes prezidentvalsts panāca kompromisu ar Parlamentu 2015.gada 5.maijā. Padome savu nostāju bija izklāstījusi 2014.gada decembrī. Direktīva tagad būs pirmajā lasījumā jāapstiprina Parlamentam, lai ļautu Padomei to pieņemt pēc tam, kad tekstu galīgās versijas būs izstrādātas visās valodās.

Pēc pieņemšanas dalībvalstīm būs divi gadi laika, lai direktīvu transponētu savos normatīvajos aktos. 

Sazināties
Jānis Bērziņš
Preses sekretārs