Ziņas

Lielāka jūrnieku darba tiesību aizsardzība: Padome apstiprina vienošanos ar Eiropas Parlamentu

Foto: EU2015.LV
2015. gads 13. maijs

Padomes Pastāvīgo pārstāvju komiteja apstiprināja kompromisa tekstu jaunai direktīvai, ar ko palielina jūrnieku darba tiesību aizsardzību. Pastāvīgo pārstāvju komiteja apstiprināja vienošanos, ko 2015. gada 6. maijā trialogā panāca prezidentvalsts un Eiropas Parlaments.

Papildu aizsardzība

Ar jauno tiesību aktu jūrniekiem tiek nodrošinātas tādas pašas tiesības uz informāciju un konsultācijām kā tiem darba ņēmējiem, kuri strādā uz sauszemes, vienlaikus ņemot vērā kuģniecības nozares īpašās iezīmes. Tā pamatā ir kopīga nostāja, ko panāca sociālie partneri jūras nozarē.

Papildus vienlīdzīgu apstākļu nodrošināšanai jūras nozarē ar direktīvu plāno uzlabot jūras nozares darbvietu kvalitāti. Mērķis ir apstādināt pašlaik vērojamo Eiropas jauniešu skaita samazināšanos dažās jūras nozares profesijās un nozarē noturēt kvalificētus darbiniekus.

Mērķis ir arī labot pašreizējo juridisko situāciju, kura rada pamatu nevienlīdzīgai attieksmei pret vienas kategorijas darba ņēmējiem dažādās dalībvalstīs. Pašlaik tas atšķiras atkarībā no tā, vai dalībvalstis piemēro vai nepiemēro spēkā esošajos tiesību aktos atļautos izņēmumus un atkāpes. Lielākā daļa dalībvalstu atkāpes ir izmantojušas minimāli vai nav izmantojušas vispār.

Likumdošanas process – turpmākie pasākumi

Tiek gaidīts, ka Eiropas Parlamenta Nodarbinātības komiteja tekstu apstiprinās savā nākamajā sanāksmē 2015. gada 28. maijā. Pēc tam, kad tekstu būs izskatījuši juristi lingvisti, par to varētu noturēt balsojumu Eiropas Parlamenta 2015. gada jūlija plenārsēdē, un abas iestādes to varētu parakstīt septembrī.

Sazināties
Jānis Rungulis
Preses sekretārs COREPER I jautājumos