Ziņas

Jauni pārtikas produkti: Padome iesniedz galīgo kompromisa tekstu

Foto: © Evija Trifanova
2015. gads 10. jūnijs

2015. gada 10. jūnijā Padomes Pastāvīgo pārstāvju komiteja apstiprināja galīgo kompromisa tekstu par jauniem ES noteikumiem attiecībā uz jauniem pārtikas produktiem. 

Tekstā ir ietverti Eiropas Parlamenta grozījumi, kas Padomei ir pieņemami un kas ievērojami uzlabo pašreizējos noteikumus par jauniem pārtikas produktiem. Jauni pārtikas produkti ir tādi pārtikas produkti, kas ES netika patērēti nozīmīgā apmērā pirms 1997. gada maija. Pie šādiem produktiem pieder, piemēram, pārtikas produkti, kuru ražošanā izmantoti jauni ražošanas procesi.

Vērtības pievienošana

Padome pieņēma Parlamenta grozījumus, kas jaunu pārtikas produktu laišanu ES tirgū padarītu ātrāku un lētāku, vienlaikus saglabājot augstā līmenī cilvēku veselības aizsardzību.

Birokrātijas samazināšana

Padomes kompromisa priekšlikums palīdzētu samazināt administratīvo slogu, pārejot uz centralizētu ES līmeņa procedūru un paredzot vispārējās atļaujas. Tas nozīmē, ka tiklīdz jauns pārtikas produkts saņems atļauju un būs pievienots ES sarakstam, jebkurš pārtikas apritē iesaistītais uzņēmējs varēs to laist tirgū. Tas ļautu izvairīties no tā, ka citiem uzņēmumiem atkārtoti jāiesniedz jauni pieteikumi attiecībā uz to pašu jauno pārtikas produktu, un tam it īpaši būtu jārada ieguvumi maziem un vidējiem uzņēmumiem. Saskaņā ar patlaban spēkā esošajiem noteikumiem jauniem pārtikas produktiem atļaujas izsniedz valstu līmenī, un tās ir derīgas tikai pieprasījuma iesniedzējam.

Piekļuves tradicionāliem pārtikas produktiem atvieglināšana

Jaunie noteikumi arī atvieglotu piekļuvi ES tirgum tiem tradicionālajiem pārtikas produktiem no trešām valstīm, kuriem ir nekaitīgas pārtikas lietošanas vēsture. Attiecībā uz šiem pārtikas produktiem pieteikuma iesniedzējam būtu jāpierāda, ka tie ir droši lietoti trešā valstī vismaz 25 gadus.

Nanotehnoloģija

Jaunu pārtikas produktu noteikumu piemērošanas joma nepārprotami ietvertu inženierijas ceļā iegūtus nanomateriālus. Komisijai tiktu piešķirtas pilnvaras pielāgot inženierijas ceļā iegūtu nanomateriālu definīciju tehnikas progresam vai definīcijām, par kurām vienošanās panākta starptautiskā līmenī.

Klonēšana

Jaunu pārtikas produktu noteikumu piemērošanas joma nepārprotami ietvertu arī pārtikas produktus no klonētiem dzīvniekiem, kamēr nav stājušies spēkā īpaši noteikumi par pārtikas produktiem no klonētiem dzīvniekiem.

Turpmākie pasākumi

Prezidentvalsts Latvija tagad ar vēstules palīdzību informēs Parlamentu, ierosinot vienošanos pirmajā lasījumā, pamatojoties uz Pastāvīgo pārstāvju komitejas apstiprināto tekstu. Sagaidāms, ka Eiropas Parlaments apspriedīs Padomes kompromisa tekstu un balsos par to nedēļā, kas sāksies 2015.gada 6.jūlijā.

Vispārīga informācija

Jaunie pārtikas produkti, kas ir atļauti ES saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem, ir, piemēram, "rapšu eļļa ar augstu nepārziepjojamo vielu saturu", "rudzu maize ar pievienotiem fitosterīniem/fitostanoliem", "piena un jogurta produkti, kuriem pievienoti fitosterīnu esteri", "sarecējušas kartupeļu olbaltumvielas un šādu olbaltumvielu hidrolizāti" un "olas dzeltenuma fosfolipīdi".

Sazināties
Jānis Rungulis
Preses sekretārs COREPER I jautājumos