Ziņas

Maksimālo komisijas maksu noteikšana karšu maksājumiem – regula pieņemta

© European Union 2010 PE-EP
2015. gads 20. aprīlis

Padome 2015. gada 20. aprīlī pieņēma Regulu par maksimālo komisijas maksu noteikšanu debetkaršu un kredītkaršu maksājumiem.

Regulas mērķis ir samazināt mazumtirgotāju un patērētāju izmaksas un sekmēt ES mēroga maksājumu tirgus izveidi. Ar regulas palīdzību lietotājiem arī būs vieglāk izdarīt apzinātāku izvēli attiecībā uz maksājuma instrumentiem.

Starpbanku komisijas maksas piemēro kartes turētāja banka mazumtirgotāja bankai ik reizi, kad patērētājs veic kartei piesaistītu maksājumu. Kaut gan patērētāji bieži vien neapzinās, ka šādas maksas pastāv, tās mazumtirgotājiem – un galu galā patērētājiem – rada desmitiem miljardu euro lielas izmaksas katru gadu. Maksu lielums ES dalībvalstīs ļoti atšķiras, tā radot šķēršļus ES iekšējam tirgum.

Maksimālās robežvērtības attiecībā uz debetkartēm un kredītkartēm

Sešus mēnešus pēc regulas stāšanās spēkā sāks piemērot šādas maksimālās starpbanku komisijas maksas:

  • visiem kredītkaršu darījumiem – 0,3 % apmērā no darījuma vērtības;
  • visiem debetkaršu darījumiem – 0,2 % apmērā no darījuma vērtības. Tomēr attiecībā uz iekšzemes debetkaršu darījumiem dalībvalstis apvienojumā ar maksimālo maksu 0,2 % apmērā var atļaut piemērot starpbanku komisijas maksu, kas nepārsniedz 5 eurocentus par katru darījumu. Dalībvalstis tā var rīkoties ar noteikumu, ka maksājumu karšu shēmas starpbanku komisijas maksu summa nepārsniedz 0,2 % no iekšzemes debetkaršu darījumu ikgadējās darījumu vērtības katrā maksājumu karšu shēmā. Turklāt piemērošanas pirmajos piecos gados dalībvalstis var piemērot minēto maksimālo robežvērtību 0,2 % apmērā, ko aprēķina kā visu iekšzemes debetkaršu darījumu ikgadējo svērto apjomu katrā maksājumu karšu shēmā;
  • iekšzemes maksājumu darījumiem, ko nevar nošķirt kā debetkaršu vai kredītkaršu darījumus ("universālo karšu" darījumi) – tā pati maksimālā robežvērtība, kāda paredzēta iekšzemes debetkaršu darījumiem. Tomēr maksimālo robežvērtību piemērošanas pirmajā gadā dalībvalstis drīkst noteikt līdz 30 % no iekšzemes "universālo karšu" darījumiem par kredītkaršu darījumiem, uz kuriem attiecas starpbanku komisijas maksu maksimālā robežvērtība 0,3 % apmērā no darījuma vērtības.

Pārredzamība

Jaunie noteikumi veicinās konkurenci un atvieglos jaunu tirgus dalībnieku pievienošanos tirgum, kas savukārt padarīs maksājuma instrumentus plašāk pieejamus.

Pārredzami mehānismi dos mazumtirgotājiem iespēju zināt, cik lielas maksas ir spēkā, pieņemot kartes. Tie arī palīdzēs viņiem vieglāk izvēlēties, kuras maksājuma kartes pieņemt.

Karšu shēmas bieži vien ir veidotas tā, lai pārliecinātu bankas izdot attiecīgās shēmas kartes, dodot bankām iespēju noteikt augstākas maksas. Mazumtirgotāji savas izmaksas, kas tiem rodas par karšu maksājumu pieņemšanu, nodod tālāk saviem klientiem, paaugstinot cenas. Dažās maksājumu karšu shēmās, ko pārvalda banku apvienības, par starpbanku komisijas maksām daudzpusēji vienojas bankas, kuras ir apvienības locekles.

Vienošanās ar Eiropas Parlamentu

Regula tika pieņemta pēc tam, kad bija panākta vienošanās ar Eiropas Parlamentu pirmajā lasījumā. Parlaments 2015. gada 10. martā apstiprināja tekstu, par kuru panākta vienošanās.

Sazināties
Jānis Bērziņš
Preses sekretārs