Ziņas

ES pilsoņiem būs uzlabota piekļuve konsulārajai aizsardzībai ārvalstīs

Foto: EU2015.LV
2015. gads 20. aprīlis

20.aprīlī pieņemtā direktīva atvieglo ES pilsoņu piekļuvi konsulārajiem pakalpojumiem trešajās valstīs, kurās viņu valstis nav diplomātiski pārstāvētas vai nevar sniegt aizsardzību.

Trešajās valstīs nepārstāvētiem ES pilsoņiem ir tiesības uz citas dalībvalsts konsulāro aizsardzību ar tādiem pašiem noteikumiem kā šīs dalībvalsts valstspiederīgajiem.

Ar jaunajiem noteikumiem nosaka, kādā veidā dalībvalstis sadarbosies, lai nodrošinātu, ka pilsoņi var izmantot šīs tiesības. Tie ir radušies pēc Lisabonas līguma, ar kuru tika pastiprināts Savienības pilsonības statuss.

Konsulārā palīdzība nepārstāvētiem ES pilsoņiem cita starpā var tikt sniegta šādās situācijās:

  • arests vai aizturēšana;
  • noziedzīgs nodarījums (cietušais);
  • smags nelaimes gadījums vai slimība;
  • nāve;
  • palīdzība un repatriācija ārkārtas situācijās;
  • pagaidu ceļošanas dokumentu izsniegšana.

Trešajās valstīs Savienības delegācijas, cieši sadarbojoties ar dalībvalstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, palīdz īstenot Savienības pilsoņu tiesības uz konsulāro aizsardzību, kā noteikts Līgumā par Eiropas Savienību.

Dalībvalstīm savi tiesību akti šai direktīvai jāpielāgo līdz 2018.gada 1.maijam.

Sazināties
Jānis Bērziņš
Preses sekretārs