Ziņas

Veselības ministri Rīgā vienojas par vienotu uztura un alkohola politiku nepieciešamību ES

Latvijas veselības ministrs Guntis Belēvičs. Foto: EU2015.LV
2015. gads 21. aprīlis

No 20. līdz 21.aprīlim Rīgā pulcējās Eiropas Savienības, Eiropas Brīvās tirdzniecības zonas un ES kandidātvalstu veselības ministri, lai diskutētu par sabiedrības veselību ietekmējošajiem faktoriem.

Veselības ministri un delegāciju vadītāji diskutēja par jauna politikas ietvara nepieciešamību alkohola kaitējuma mazināšanai, kā arī ES lomu vispārēju alkohola standartu veidošanā starptautiskajā tirgū un individuālu nacionālo politiku saskaņošanā.

Latvijas veselības ministrs Guntis Belēvičs uzsvēra: „Nenoliedzami veselības aprūpes jautājumi Eiropas Savienībā ir dalībvalstu kompetencē. Tajā pašā laikā mūsu iespējas, pienākums un izaicinājums ir kopīgi stiprināt un harmonizēt galvenos sabiedrības veselību un drošību ietekmējošos faktorus, tādējādi Eiropas valstu iedzīvotājiem sniedzot iespējas savu mūžu nodzīvot pēc iespējas veselīgāk un būt par paraugu pārējai pasaulei.”

Veselības ministri apstiprināja, ka piecas ES Alkohola stratēģijā noteiktās prioritātes – cenas un nodokļu pasākumi, alkohola mārketinga un tā pieejamības ierobežošana, juridiskie pasākumi braukšanas dzērumā mazināšanai, kā arī sabiedrības izglītošana –, joprojām ir aktuālas un ļoti svarīgas. Līdz ar to jāturpina uzsāktais darbs, lai sasniegtu globālajā neinfekciju slimību mazināšanas plānā nosprausto mērķi – par 10% samazināt alkohola kaitējumu.

Tāpat veselības ministri diskutēja par uztura politiku un nepieciešamību noteikt vienotu politiku trans-taukskābju daudzuma ierobežošanai un vienotu ietvaru cukura daudzuma samazināšanai pārtikas produktos. Savukārt attiecībā uz pārtikas piedevām, aktuāls bija jautājums par papildu pētījuma nepieciešamību saistībā ar pārtikas piedevu savstarpējo mijiedarbību cilvēka organismā un kombinētā riska ietekmes novērtējumu uz cilvēka veselību.

Uztura un pārtikas politiku ES jāveido tā, lai aizstāvētu sabiedrības veselību un veicinātu veselīga uztura lietošanu ikdienā. Tāpat jāturpina pastiprinātas uzmanības pievēršana un darbs no atbildīgo institūciju puses, lai sabiedrībai, un īpaši bērniem pieejamā pārtika, būtu veselīga, nekaitīga un attīstību veicinoša.

Ņemot vērā pēdējo dienu traģiskos notikumus Vidusjūrā saistībā ar bēgļu bojāeju, tika apspriesta arī migrācijas problēma. Ministri bija vienisprātis, ka situācija jārisina, vēršoties pret tās cēloņiem, kompleksā risinājumā ņemot vērā arī veselības aspektus.

Preses konference pēc Veselības ministru neformālās sanāksmes

Sazināties
Oskars Šneiders
Nozares komunikācijas eksperts