Politiskā tikšanās

ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru neformālā sanāksme

Ministru neformālās sanāksmes
Norises vieta
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga LV-1423, Latvija
Notikuma laiks
20.aprīlis - 22.aprīlis

Labots: 2015. gads 22. aprīlis, 18.38

ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes (EPSCO) formālās sanāksmes notiek divas reizes pusgadā, bet papildus katra prezidentūra rīko EPSCO neformālo sanāksmi, lai pārrunātu aktuālos jautājumus un jaunas iniciatīvas veselības, nodarbinātības un sociālās politikas jomā.

EPSCO neformālā sanāksme norisinās trīs dienas – 20.-21.aprīlī tiksies veselības ministri un 21.-22.aprīlī – darba un sociālās politikas ministri. Veselības ministru galvenais diskusiju jautājums būs alkohola un uztura politikas attīstība ES. Savukārt darba un sociālās politikas ministru diskusijas koncentrēsies uz sociālā dialoga jautājumiem.

Mediju programma (angļu valodā) PDF, 189.60KB Mediju akreditācija https://media.eu2015.lv/php/login.php Sanāksmē apskatāmo jautājumu pārskata dokuments (angļu valodā) PDF, 251.67KB Fotogalerija (veselības ministri) https://eu2015.lv/media-eu/photo/informal-meeting-of-the-ministers-for-health Fotogalerija (darba un sociālo lietu ministri) https://eu2015.lv/media-eu/photo/informal-meeting-of-the-ministers-for ... Videomateriāli no sanāksmes (angļu valodā) https://www.youtube.com/playlist?list=PLodeDt40MJHL3_P43au6Z6YFxLwuBMO0Z
Kontaktpersonas
Oskars Šneiders
Veselības ministrija
Nozares komunikācijas eksperts
Marika Kupče
Labklājības ministrija
Nozares komunikācijas eksperte