Ziņas

Padome apstiprina drošākus un dabai draudzīgākus kravas auto

© European Union 2012 - EP
2015. gads 20. aprīlis

Kravas automobiļu un autobusu ražotāji drīkstēs pārsniegt pašreiz spēkā esošos garuma un masas ierobežojumus, lai izmantotu transportlīdzekļu konstrukciju, kas uzlabo ceļu satiksmes drošību un taupa degvielu. Šādas izmaiņas 1996.gada masas un gabarītu direktīvā Padome pieņēma 2015.gada 20.aprīlī.

Racionālāka transportlīdzekļu forma

Jauns kravas automobiļu kabīnes profils ar noapaļotu priekšgalu samazinās vadītājam neredzamās zonas un vēja pretestību. Nedaudz pagarinātajā priekšgalā var arī paredzēt deformācijas zonu, kas absorbētu enerģiju un mazinātu triecienu sadursmes gadījumā. Tas viss var palīdzēt glābt daudzu gājēju un riteņbraucēju dzīvības.

Atkāpes no garuma prasībām arī ļaus transportlīdzekļa aizmugurē pievienot atvelkamus vai nolokāmus aerodinamiskus spoilerus.Noapaļotais priekšgals un aizmugurējie spoileri kopā uzlabos transportlīdzekļa degvielas ekonomiju. Tas radīs ietaupījumus pārvadātājiem un mazinās kaitīgās emisijas.

Pirms transportlīdzekļus ar jaunajiem elementiem varēs laist tirgū, tiem būs jāsaņem tipa apstiprinājums. Komisija ierosinās vajadzīgās izmaiņas pašreiz spēkā esošajos noteikumos par tipa apstiprināšanu. 

Normas attiecībā uz aizmugurējām ierīcēm būs spēkā, tiklīdz būs pieņemtas tehniskās un ekspluatācijas prasības. Kabīnes pārprojektēšanas noteikumi stāsies spēkā trīs gadus pēc tam, kad būs pieņemti attiecīgie tipa apstiprināšanas noteikumi.   

Citi jauninājumi 

  • Tiks veicināta nepiesārņojošas degvielas (piemēram, elektrības un ūdeņraža) izmantošana, atļaujot masas palielinājumu līdz vienai tonnai tādiem transportlīdzekļiem, kuros izmanto minēto degvielu.
  • Autobusu maksimālā masa tiks palielināta par 1,5 tonnām. Jaunajā masā būs ierēķināts pasažieru un bagāžas vidējās masas pieaugums, kā arī ar drošības noteikumiem paredzētā jaunā aprīkojuma masa.
  • Jauni noteikumi par tādu transportlīdzekļu garumu, ar kuriem pārvadā noteiktu veidu konteinerus saistībā ar intermodālu ekspluatāciju, ļaus vieglāk kombinēt autotransportu ar citiem transporta veidiem, kas rada mazākas oglekļa dioksīda emisijas.
  • Dalībvalstīm ir jāveic konkrēti pasākumi, lai kontrolētu transportlīdzekļu pārslodzi. Noteikumi par transportlīdzekļu kontroli būs spēkā sešus gadus pēc direktīvas stāšanās spēkā.

Īpaši gari transportlīdzekļi – nekādu izmaiņu 

Pašreizējie noteikumi par īpaši gariem transportlīdzekļiem nemainās. Tas nozīmē – dalībvalstis savā teritorijā var turpināt atļaut tādu transportlīdzekļu izmantošanu, kuri pārsniedz ES standartus, ja vien tas nopietni neietekmē starptautisko konkurenci. Tas attiecas uz lielu kravu pārvadāšanu, ko veic, piemēram, ar specializētiem mežsaimniecības transportlīdzekļiem vai gariem savienotajiem transportlīdzekļiem.

Vienošanās ar Eiropas Parlamentu

Lai tiesību akts tiktu pieņemts, tam ir jāsaņem apstiprinājums gan no Padomes, gan no Eiropas Parlamenta. Šī vienošanās otrajā lasījumā bija balstīta uz norunu, ko iestādes panāca 2014.gada decembrī. Parlaments otrā lasījuma balsojumu rīkoja 2015.gada 10.martā. 

Stāšanās spēkā, īstenošanas termiņš un pārskatīšana

Direktīva stāsies spēkā divdesmit dienas pēc tās publicēšanas "ES Oficiālajā Vēstnesī". Pēc publicēšanas dalībvalstīm būs divi gadi laika, lai to transponētu, proti, pielāgotu valsts noteikumus tā, lai panāktu atbilstību direktīvai. To pārskatīs trīs gadus pēc transponēšanas termiņa.

Sazināties
Jānis Rungulis
Preses sekretārs COREPER I jautājumos