Ziņas

ES budžets: nenomaksāto rēķinu uzkrājuma pakāpeniska samazināšana

Foto: EU2015.LV
2015. gads 26. maijs

2015.gada 26.maijā Padomes pārstāvji tikās ar Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas pārstāvjiem, lai apspriestu jautājumu par nenomaksātajiem rēķiniem ES budžetā.

Padome un EP pieņēma zināšanai EK redzējumu, kas paredz samazināt nenokārtoto maksājumu uzkrājumu kohēzijas programmām laika posmā no 2007. līdz 2013.gadam līdz aptuveni 2 miljardiem eiro līdz 2016.gada beigām. 2014.gada beigās nenokārtoto maksājumu uzkrājums 2007.-2013.gada kohēzijas programmām sasniedza augstāko pakāpi 24,7 miljardu eiro apmērā.

Iemesli, kas veicināja pakāpenisku samazināšanu

Grūtie lēmumi, ko pieņēmušas abas ES budžeta iestādes, palīdzējuši stabilizēt un samazināt uzkrājumu. Tādējādi 2013.gadā Padome un Parlaments apstiprināja maksājumu palielinājumu līdz apmēram 11,8 miljardiem eiro. Pagājušā gada nogalē abas ES budžeta lēmējinstitūcijas vienojās palielināt 2014.gada ES budžeta maksājumus un mobilizēt ārkārtas rezerves līdz 2,8 miljardiem eiro, lai risinātu vēl nebijuša apmēra neapmaksātos rēķinus. Gaidāmais uzkrājuma samazinājums saistīts arī ar ievērojamu maksājumu pieprasījumu samazināšanos kohēziju programmās 2007.-2013.gadam, kas gaidāms tuvāko mēnešu laikā, jo šīs programmas tuvojas noslēgumam.

Agrā brīdināšanas sistēma

2015.gada 19.maijā starpinstitūciju tikšanās laikā Latvijas prezidentūra un EP, kā arī EK pārstāvji pieņēma kopīgu ziņojuma projektu par maksājumu plānu 2015.-2016.gadam. Kopīgā ziņojuma projektā iekļauta abu ES budžeta iestāžu apņemšanās pārtraukt neilgtspējīgo uzkrājumu nenokārtoto maksājumu pieprasījumu 2007.-2013.gada kohēzijas programmām, kā arī piedevām izvairīties no līdzīgas parādu uzkrāšanas nākotnē. Komisija aicināta rūpīgi pārbaudīt 2014.-2020.gada programmu īstenošanu un izveidot agrās brīdināšanas sistēmu.

Fona informācija

Maksājumu plāna kopīgā ziņojuma projekts panākts, pateicoties vairākiem 2014.gada decembrī panāktiem 2014. un 2015.gada ES budžeta grozījuma projektiem. Vienošanās ietvaros Padome, Parlaments un Komisija apņēmās vienoties par maksājumu plānu, lai samazinātu nenomaksātu rēķinu apmēru pirms Komisija iepazīstina ar savu budžeta projektu 2016.gadam.

Turpmākie soļi

Kopīgā paziņojuma projektu 27.maijā iesniegs Padomes Pastāvīgo pārstāvju komitejai, un paredzams, ka ES finanšu ministri to apstiprinās 19.jūnijā. Komisija 27.maijā prezentēs savu 2016.gada budžeta projektu.

Sazināties
Jānis Bērziņš
Preses sekretārs