Ziņas

Latvijas prezidentūra uzsāk ES 2016.gada budžeta izstrādes procesu ar politiskā trialoga vadību

Foto: Finanšu ministrija
2015. gads 31. marts

Pirmdien, 30.martā, Briselē Latvijas finanšu ministrs Jānis Reirs kā prezidējošās valsts ministrs pārstāvēja Eiropas Savienības Padomi, pirmo reizi Latvijas prezidentūras laikā vadot politisko trialogu par ES budžetu starp ES Padomi, Eiropas Komisiju (EK) un Eiropas Parlamentu (EP). 

Politiskā trialoga sanāksmē abas budžeta lēmējinstitūcijas – EP un Padome – pauda viedokļus par vēlamajām prioritātēm, kas EK būtu jāatspoguļo 2016.gada ES budžeta priekšlikumā, kā arī vienojās par nākamā gada budžeta apstiprināšanas kalendāru un pārrunāja arī šī gada ES budžeta aktualitātes.

ES līdzekļu izmantošanai ir jābūt pamatotai un jāatbilst ES izvirzītajiem mērķiem un ilgtermiņa prioritātēm, tādēļ finanšu ministrs Jānis Reirs atgādināja par 17.februāra ECOFIN Padomē apstiprinātajām budžeta izstrādes vadlīnijām un norādīja, ka nākamā gada budžetam ir jāatspoguļo reālās vajadzības, un tā pieņemšanas procesam ir jābūt maksimāli pārredzamam.

“Padome vēlas redzēt reālistisku budžetu 2016.gadam, rodot pareizo līdzsvaru starp fiskālo konsolidāciju un pietiekamu finansējumu jaunajām investīcijām, ar ko veicināt izaugsmi un radīt darbvietas visā Eiropas Savienībā,” uzsvēra finanšu ministrs.

Sanāksmes dalībniekiem J.Reirs pauda Padomes īpaši uzsvērto lūgumu EK sniegt kvalitatīvas prognozes gan par ES izdevumiem, gan ticamas un precīzas prognozes par ES budžeta ieņēmumiem. “Mēs uzskatām, ka savlaicīgs, caurspīdīgs un precīzs visas savienības vajadzību izvērtējums, pamatojoties uz visaptverošu budžeta informāciju, ir būtisks instruments, kas ļauj budžeta lēmējinstitūcijām pieņemt iespējami labāko 2016.gada budžetu,” norādīja ministrs.

Trialoga laikā ministrs aicināja EP un EK pieturēties pie apņemšanās samazināt visu ES institūciju administrācijas izdevumus par 5% līdz 2017.gadam un regulāri uzraudzīt panākto progresu. Šāds lēmums tika pieņemts krīzes iespaidā, reaģējot uz vairāku valstu veikto stingro administratīvo resursu konsolidāciju nacionālajā līmenī.

Sazināties
Jānis Bērziņš
Preses sekretārs
Aleksis Jarockis
Nozares komunikācijas eksperts