Ziņas

Konferencē izstrādā rekomendācijas jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai

ES Jaunatnes konference. Foto: Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija11No kreisās: Latvijas izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile; EK Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta Jaunatnes un sporta nodaļas programmas „Erasmus+” direktors Antonio Silva Mendess. Foto: Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija11Latvijas izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile: Foto: Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija11ES Jaunatnes konference. Foto: Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija11EK Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta Jaunatnes un sporta nodaļas programmas „Erasmus+” direktors Antonio Silva Mendess. Foto: Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija11ES Jaunatnes konference. Foto: Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija11ES Jaunatnes konference. Foto: Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija11ES Jaunatnes konference. Foto: Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija11ES Jaunatnes konference. Foto: Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija11ES Jaunatnes konference. Foto: Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija11ES Jaunatnes konference. Foto: Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija11
2015. gads 26. marts

Lai rastu veidus politiskās līdzdalības palielināšanai, 210 jaunieši un politikas veidotāji no visas Eiropas pulcējās ES Jaunatnes konferencē "Jauniešu līdzdalības veicināšana Eiropas demokrātiskajā dzīvē", kas 23.-26.martā notika Rīgā.

Konferences plenārsesiju un semināru laikā tika izstrādātas kopīgas rekomendācijas, ņemot vērā vairāk nekā 40 000 Eiropas jauniešu ieteikumus, radītus izvērstā četrus mēnešus ilgušā konsultāciju procesā, sauktā par strukturēto dialogu. Par jaunatnes politiskās līdzdalības veicināšanu plānotas diskusijas arī ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomē 2015.gada 18.–19.maijā.

"Katra balss un katra iniciatīva ir būtiska. Ir ārkārtīgi nozīmīgi veidot sabiedrību, kas nav vienaldzīga. Konferences dalībnieki ir izstrādājuši ieteikumus, ar kuriem es kā ministre, kas atbildīga par jaunatnes lietām un kā jaunatnes jomas ministru padomes priekšsēdētāja Latvijas prezidentūras laikā, vēlos iepazīstināt kolēģus ministru padomē maijā," norādīja izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile.

"Jauniešu skaits, kas piedalījās vēlēšanās Eiropā 2014.gadā, bija satraucoši zems — balsoja tikai 28% jauniešu vecumā līdz 25 gadiem. Plaisa starp institūcijām, to pārstāvjiem, politiskajām partijām un gados jauniem Eiropas pilsoņiem pieaug. Lai nodrošinātu jauniešu pilnīgu iekļaušanu sabiedrībā, ES un tās dalībvalstīm ir jādara vairāk. Līdzdalība nav greznība, bet gan mūsu pamattiesības. ES Jaunatnes konference Rīgā ir nodrošinājuši ietekmīgu platformu jaunu cilvēku politiskajai ietekmei, taču mēs sagaidām, ka Eiropas Komisija un pārējās iesaistītās puses rūpīgi uzraudzīs un vērtēs, kāda ir šīs jauniešu paustās nostājas atbalsošanās Eiropas politikā," sacīja Eiropas Jaunatnes foruma vadītāja Johanna Nīmane (Johanna Nyman).

Politiskā līdzdalība, kā arī jauno eiropiešu sociālekonomiskās problēmas izvirzītas Latvijas prezidentūras jaunatnes darbakārtības augšgalā. Konference Rīgā ir nodrošinājusi pamatu jauniešu politiskās līdzdalības stiprināšanai. Delegāti rosināja īstenot dažādus pasākumus vietējā, reģionālā un Eiropas līmenī, piemēram:

  • dalībvalstīm vajadzētu turpināt attīstīt vai iekļaut mācību programmās pilsonisko izglītību visos formālās izglītības līmeņos, piešķirot vietējo, valsts un Eiropas perspektīvu;
  • formālās izglītības īstenotājiem jāiekļauj neformālās mācīšanās metodes, lai veicinātu kritisko domāšanu un ļautu jauniešiem no dažādām sociālām grupām attīstīt vērtības un attieksmes, kas tiem ļautu kļūt par aktīvu sabiedrības daļu;
  • īstenojot pārredzamas, ilgtspējīgas un atbalsta struktūras un sniedzot finansiālu atbalstu, vietējām, reģionālām un valsts iestādēm vajadzētu nodrošināt pilnīgu nevalstisko organizāciju dalību lēmumu pieņemšanas procesā jautājumos, kas skar jaunatnes politiku;
  • ES iestādes un dalībvalstis tiek mudinātas sagatavot starpnozaru iniciatīvas ilgtermiņa sadarbībai visos līmeņos ar jaunatnes darbiniekiem un nevalstiskajām organizācijām ar mērķi nodot zināšanas un attīstīt politiskās līdzdalības kompetences visiem jauniešiem, it īpaši jauniešiem ar ierobežotām iespējām.

Turpmākas diskusijas par jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanu veiks Luksemburgas prezidentūra 2015.gada otrajā pusē.

 

Par ES Jaunatnes konferenci

ES Jaunatnes konference notiek ik pēc sešiem mēnešiem. Konferenci Rīgā organizēja Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Eiropas Komisiju, Eiropas Jaunatnes forumu un Latvijas Jaunatnes padomi. Konferencē, kas ir Latvijas prezidentūras jaunatnes jomas stūrakmens, skatīti veidi, kā audzēt jaunatnes polisko līdzdalību, pielāgojot mācību programmas, sekmējot līdzdalības kultūru skolās, palielinot sadarbību starp dažādām ieinteresētajām pusēm, stiprinot jaunatnes darba lomu, attīstot vietējo un tiešo demokrātiju u.c.

Strukturētais dialogs

Piecus mēnešus pirms ES Jaunatnes konferences tika veiktas izvērstas sarunas ar vairāk nekā 40 000 jauniešiem un politikas veidotājiem visās ES valstīs. Šo procesu dēvē par strukturēto dialogu, un tas sniedz vienotu analīzi par Eiropas sadarbības prioritātēm, to īstenošanu un turpmākajiem pasākumiem jaunatnes jomā.

Eiropas Jaunatnes forums

Eiropas Jaunatnes forums ir platforma, kas pārstāv 98 jauniešu organizācijas, tādējādi aizstāvot kopīgās intereses desmitiem miljonu jauniešu visā Eiropā, apvienojot valstu jaunatnes padomes, kā arī nevalstiskās organizācijas.

Latvijas Jaunatnes padome

Latvijas Jaunatnes padomi 1992.gadā dibināja 15 jauniešu organizācijas. Tā ir jumta organizācija 33 nevalstiskajām jauniešu un bērnu organizācijām Latvijā.

Sazināties
Ieva Nora Fīrere
Nozares komunikācijas eksperte