Ziņas

Prezidentūra turpinās darbu, lai panāktu vispārējo pieeju bioloģiskajai lauksaimniecībai

Jānis Dūklavs, Latvijas zemkopības ministrs. © European Union9No kreisās: Jānis Dūklavs, Latvijas zemkopības ministrs; Niks Kujialis, Kipras Lauksaimniecības, dabas resursu un vides ministrs. © European Union9No kreisās: Jānis Dūklavs, Latvijas zemkopības ministrs; Dejans Židans, Slovēnijas Lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārtikas ministrs. © European Union9Lauksaimniecības un zivsaimniecības padome. © European Union9Lauksaimniecības un zivsaimniecības padome. © European Union9Jānis Dūklavs, Latvijas zemkopības ministrs. © European Union9Jānis Dūklavs, Latvijas zemkopības ministrs. © European Union9No kreisās: Vītenis Andrjukaitis, ES veselības aprūpes un pārtikas drošības komisārs; Jānis Dūklavs, Latvijas zemkopības ministrs. © European Union9No kreisās: Vītenis Andrjukaitis, ES veselības aprūpes un pārtikas drošības komisārs; Jānis Dūklavs, Latvijas zemkopības ministrs. © European Union9
2015. gads 16. marts

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs pirmdien, 16.martā, Briselē vadīja ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmi. Sanāksmes laikā ES dalībvalstis pauda savu viedokli par bioloģisko lauksaimniecību, Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) ieviešanu un vienkāršošanu un par piena sektoru.

Bioloģiskā lauksaimniecība

Sanāksmes laikā ministri rīkoja publiskas diskusijas par bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas regulas priekšlikumu. Dalībvalstis izteicās, ka ES harmonizētā pieeja ļautu risināt atliekvielu klātbūtnes problēmu bioloģiskajos produktos. Tomēr viedokļi atšķīrās par to, vai tai jābūt atkarīgai no juridiski saistošu robežlielumu ieviešanas vai jau eksistējošām kontroles sistēmām ražošanas procesā.

Attiecībā uz importu, vairākums dalībvalstu atbalsta pakāpenisku pāreju uz atbilstības režīmu. Trešajām valstīm būtu jānodrošina atbilstība ES standartiem, taču atsevišķas atkāpes un piemērots pārejas periods ļautu nodrošināt sekmīgu pāreju uz šo režīmu. Diskutējot par kontrolēm, lielākā daļa dalībvalstu vēlas saglabāt obligātās ikgadējās pārbaudes, ar papildus iespēju veikt uz risku balstītas pārbaudes.

Padomes priekšsēdētājs, ministrs Jānis Dūklavs uzsvēra: “Šodienas diskusijas par bioloģisko lauksaimniecību ir labs pamats, lai Padomē maijā panāktu vispārēju vienošanos pirms pārrunu uzsākšanas ar Eiropas Parlamentu.”

 

KLP īstenošana un vienkāršošana

Ministri apmainījās ar viedokļiem par savu pieredzi, ieviešot jauno KLP. Svarīgākās jomas, par kurām tika norādīta nepieciešamība vienkāršot tiešos maksājumus, bija apzaļumošana un kontroles pasākumi.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs atgādināja, ka “dalībvalstis atbalstīja prezidentūras centienus panākt vienošanos Padomē par KLP vienkāršošanu maijā. Daži no dalībvalstu izceltajiem problēmjautājumiem pieprasa tūlītēju uzmanību, jo noteikumi stāsies spēkā jau šajā pavasarī. Ir vairākas jomas, kurās vienkāršošana varētu būt iespējama, veicot nelielus grozījumus spēkā esošajos Eiropas Komisijas noteikumos.”

 

Piena sektors

Komisija aprakstīja piena tirgus situāciju saistībā ar piena kvotu sistēmas atcelšanu nākamā gada aprīlī. Daudzas dalībvalstis pauda bažas, bet daži uzskatīja, ka nozarei būtu jāspēj pielāgoties pārmaiņām, izmantojot jau pieejamos tiešmaksājumu un lauku attīstības instrumentus.

Atsevišķas dalībvalstis norādīja, ka cenu nepastāvībai var būt nozīmīga ietekme uz piena ražotājiem un, ka Komisijai tāpēc ir rūpīgi jāvēro situācija piena tirgus novērošanā, nepieciešamības gadījumā piedāvājot atbilstošus priekšlikumus problēmu risināšanai.

“Būs nepieciešams rūpīgi novērot piena tirgu, lai novērtētu, kā piena kvotu atcelšana ietekmēs nozari. Prezidentūra turpinās rosināt diskusijas Padomē, lai sniegtu atbilstošus ieteikumus Komisijai par nepieciešamajiem pasākumiem,” sacīja Jānis Dūklavs.

 

Preses konference pēc Padomes sēdes.

Sazināties
Jānis Rungulis
Preses sekretārs COREPER I jautājumos
Kristīne Rīna
Nozares komunikācijas eksperte