Ziņas

Maksātnespējas process: jauni noteikumi ekonomikas atveseļošanas veicināšanai

Foto: EU2015.LV
2015. gads 12. marts

12.martā ES Padome pirmajā lasījumā apstiprināja savu nostāju jaunajiem ES noteikumiem par maksātnespējas procesu.

Šis solis ļaus Eiropas Parlamentam, ar kuru vienošanās par kompromisu attiecībā uz jaunajiem noteikumiem ir panākta jau 2014.gada novembrī, apstiprināt noteikumu tekstu otrajā lasījumā 2015.gada maija vai jūnija sesijā.

Jauno noteikumu mērķis ir palielināt pārrobežu maksātnespējas procesu efektivitāti, atbalstot gan debitorus, gan kreditorus, kā arī veicinot uzņēmumu izdzīvošanu un sniedzot uzņēmējiem otro iespēju. Tāpat šie noteikumi pielāgo esošās maksātnespējas regulas noteikumus dalībvalstu līmenī izstrādātajiem maksātnespējas likumiem, kas stājušies spēkā pēc pašreizējās maksātnespējas regulas ieviešanas 2002.gadā.

Eiropas Komisijas sniegtie skaitļi parāda, ka katru gadu Eiropas Savienībā maksātnespējas procesi ietekmē aptuveni 200 000 uzņēmumus, kas apdraud 1,7 miljonu darbavietu. Ceturtā daļa šo maksātnespējas procesu ir ar pārrobežu raksturu.

Latvijas tieslietu ministrs un Padomes priekšsēdētājs Dzintars Rasnačs atzīst: „Šī regula uzlabos ES maksātnespējas režīmu, kura mērķis ir ne tikai veiksmīgāk aizstāvēt kreditoru intereses, bet arī nodrošināt tiesisko regulējumu. Uzskatu, ka jaunā regula noteikti ir solis pareizajā virzienā, jo tā ietver efektīvākus noteikumus attiecībā uz pārrobežu maksātnespējas procesiem, kas palīdzēs sasniegt vienu no šī brīža prioritātēm – dos stimulu Eiropas izaugsmei."

Regulas darbības joma

Jaunā regula aptver vairāk nekā tikai likvidācijas procesu, kas ir noteikts pašreizējā regulā. Jaunie noteikumi ietver arī procesus:

  • kas paredzēti debitora restrukturizācijai brīdī, kad vēl tikai parādās maksātnespējas iespējamība,
  • kas debitoram palīdz pilnībā vai daļēji kontrolēt savus aktīvus un darījumus,
  • kas palīdz patērētāju un pašnodarbināto personu parādu dzēšanai vai pārstrukturēšanai.

Maksātnespējas procesa uzsākšanas jurisdikcija

Jaunā regula uzlabo procesuālo regulējumu jurisdikcijas noteikšanai. Ir precizēts galveno interešu centra jēdziens, sniedzot noderīgas metodiskas norādes visām iesaistītajām pusēm un palielinot tiesisko noteiktību. Jaunie noteikumi ietver arī regulējumu, kuru mērķis ir novērst ļaunprātīgu izdevīgākas tiesas izvēli.

Sekundārie procesi

Regulā ir noteiktas situācijas, kad tiesai, kurai iesniegts lūgums uzsākt sekundāro procesu, ir iespēja atlikt vai atteikt šāda procesa uzsākšanu. Tiesa to var darīt pēc galvenā procesa maksātnespējas administratora lūguma.
Tāpat regulā ir iekļauti vairāki noteikumi attiecībā uz sadarbību un komunikāciju starp galvenajā un sekundārajā procesā iesaistītajām pusēm.

Maksātnespējas reģistri

Dalībvalstīm būs pienākums publiski pieejamā elektroniskā reģistrā publicēt informāciju par pārrobežu maksātnespējas procesiem. Šāds solis uzlabos informācijas pieejamību iesaistītajiem kreditoriem un tiesu iestādēm un novērsīs paralēlu maksātnespējas procesa uzsākšanu.
Maksātnespējas reģistri būs savstarpēji savienoti ar Eiropas e-tiesiskuma portālu, lai nodrošinātu pieeju šai informācijai kreditoriem un tiesu iestādēm, kas atrodas citās dalībvalstīs.

Uzņēmumu grupas

Regula ietver procesuālu noteikumu kopumu, kura mērķis ir nodrošināt efektīvu maksātnespējas procesu pārvaldību attiecībā uz atsevišķiem uzņēmumiem, kas veido daļu no uzņēmumu grupas.

Stāšanās spēkā

Regula stāsies spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Tās noteikumi būs tieši piemērojami visās dalībvalstīs.

Sazināties
Jānis Bērziņš
Preses sekretārs