Ziņas

eZvans – ārkārtas izsaukumu sistēma ceļu satiksmes negadījumos

Foto: EU2015.LV
2015. gads 02. marts

Padome 2015.gada 2.martā pieņēma nostāju par tipa apstiprinājuma prasībām eZvana ierīču uzstādīšanai jaunos mehāniskajos transportlīdzekļos. ES mēroga eZvana sistēma ir izstrādāta, lai paātrinātu ārkārtas pakalpojumu sniegšanu ceļu satiksmes negadījumos.

Jauni transportlīdzekļi būs jāaprīko ar bezvadu ierīcēm, ar kurām automātiski aktivizēs palīdzības izsaukumu uz ārkārtas tālruņa līniju 112.

eZvana sistēma palīdzēs samazināt ceļu satiksmes negadījumos cietušo un bojāgājušo skaitu ES. Gaidāms, ka tā uz pusi saīsinās reaģēšanas laiku ārkārtas gadījumos, kā rezultātā tiks glābtas dzīvības un palīdzība cietušajiem sniegta nekavējoties.

Īstenošana

No 2018.gada 31.marta autoražotājiem būs jāaprīko visi jaunie modeļi ar transportlīdzekļa tehnoloģiju, kura sazināsies ar eZvana sadarbspējīgo pakalpojumu uz tālruņa līnijas 112 bāzes. 

Paredzēts, ka eZvana sistēmas infrastruktūra uzsāks darbību pirms 2017.gada 1.oktobra. Tā būs pieejama visiem patērētājiem bez maksas.

Citu no attāluma vadāmu neatliekamās palīdzības dienestu pakalpojumu izmantošana

Papildus eZvana sistēmai uz 112 bāzes transportlīdzekļu īpašnieki varēs izmantot trešās puses pakalpojumus. Tomēr šādi papildu pakalpojumi nedrīkstētu ietekmēt 112 izsaukšanai paredzētās transportlīdzekļa eZvana sistēmas darbību. 

Būs arī iespējams manuali aktivēt zvanus neatliekamās palīdzības dienestiem uz numuru 112, izmantojot instalētu manuālvadības sistēmu, kas novērš tās nejaušu aktivēšanu. 

eZvana ierīces būs savietojamas ar satelītnavigācijas sistēmām Galileo un EGNOS, taču ražotāji varēs nodrošināt savietojamību arī ar citām navigācijas sistēmām.

Datu aizsardzība

Transportlīdzekļiem netiks veikta nepārtraukta izsekošana, un dati par transportlīdzekļa iepriekšējām atrašanās vietām tiks pastāvīgi dzēsti. Dati netiks nodoti trešām personām bez transportlīdzekļa īpašnieka piekrišanas. 

Sīki izstrādāti tehniskie noteikumi nodrošinās, ka starp transportlīdzekļa eZvana sistēmu un trešās puses sistēmām nenotiek personas datu apmaiņa. Tas nozīmē, ka tiks nodrošinātas tiesības uz privātumu un datu aizsardzību.

Turpmākie pasākumi

Padomes nostāja pirmajā lasījumā ir turpinājums tam, par ko pagājušajā decembrī tika panākta vienošanās ar Eiropas Parlamentu. Paredzams, ka Parlaments Padomes nostāju apstiprinās bez grozījumiem plenārsēdes balsojumā otrajā lasījumā vēl pirms vasaras iestāšanās.

Vispārīga informācija

Jaunā regula ir daļa no ES iniciatīvu paketes, kas paredzēta, lai nodrošinātu, ka viscaur Eiropā tiktu ieviests 112 izsaukšanai paredzētais eZvana pakalpojums. Padome 2014.gada 8.maijā jau pieņēma lēmumu ieviest obligātu eZvana sistēmu. 

Pašlaik tiek ieviesta ES mēroga infrastruktūra, kas nepieciešama, lai eZvans būtu pienācīgi savienojams ar neatliekamās palīdzības iestāžu darbu.

  • Padomes nostāja pirmajā lasījumā par tipa apstiprinājuma prasībām transportlīdzekļa eZvana sistēmas izveidošanai uz pakalpojuma "112" bāzes.
  • Padomes paskaidrojuma raksts par Padomes nostāju pirmajā lasījumā par tipa apstiprinājuma prasībām transportlīdzekļa eZvana sistēmas izveidošanai uz pakalpojuma "112" bāzes.
Sazināties
Jānis Bērziņš
Preses sekretārs