Ziņas

Prezidentūras turpmākie soļi ES rīcībai, lai stiprinātu pretterorisma pasākumus

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis. Foto: Iekšlietu ministrija
2015. gads 15. janvāris

Ceturtdien, 15. janvārī, ES Tieslietu un iekšlietu Padomes priekšsēdētājs, iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, izsūtījis vēstuli pārējiem ES dalībvalstu iekšlietu ministriem, kurā informē par turpmākajiem Latvijas prezidentūras ES Padomē soļiem pretterorisma apkarošanas jomā.

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis nolēmis veltīt īpašu uzmanību pretterorisma jautājumiem neformālās ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmes iekšlietu sadaļā, kas notiks šā gada 29. janvārī, Rīgā. R.Kozlovskis norāda, ka, tuvojoties neformālajai ministru sanāksmei, jāsagatavojas efektīvām un rezultatīvām diskusijām.

“Īpašu izmanību vajadzētu veltīt izaicinājumiem, kas saistīti ar radikalizācijas novēršanu, tāpat arī veidiem, kā rast stingru pamatu dalībvalstu ministru sadarbības stiprināšanai, savstarpējās uzticēšanās veicināšanai un informācijas apmaiņai starp visām iesaistītajām institūcijām,” norāda Kozlovskis.

Tāpat prezidentūra ir informējusi dalībvalstis, ka, lai sagatavotos diskusijām Rīgā, iekšlietu ministrs R.Kozlovskis ar iekšlietu un pilsonības lietu komisāru Dimitri Avramopulosu plāno apmainīties viedokļiem un priekšlikumiem par nepieciešamajiem pasākumiem un izaicinājumiem, kas radušies saistībā ar Parīzes traģiskajiem notikumiem.

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis ir izteicis lūgumu COREPER prezidentam noorganizēt īpašu diskusiju, lai ES līmenī varētu vienoties par nepieciešamo rīcību. Šī diskusija notiek jau 15.janvārī, un ES dalībvalstis ir aicinātas savstarpēji apmainīties ar saviem ierosinājumiem.

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis arī aicināja Eiropola direktoru Robu Vainraitu dalīties pieredzē un ziņot par aktuālajiem izaicinājumiem un nepieciešamajiem pasākumiem, kas stiprinātu Eiropolu kā centrālo informācijas apmaiņas punktu cīņā ar terorismu, kā arī stiprinātu Eiropola lomu interneta vidē, tai skaitā, sekojot līdzi nelikumīgam saturam un monitoriējot interneta lietošanu islāma kaujinieku vidū.

Tāpat arī ES Pretterorisma koordinators Žils de Kerkovs tika aicināts apspriesties ar dalībvalstīm un ciešā sadarbībā ar Eiropas Komisiju ieteikt turpmāko rīcību.

R.Kozlovskis arī pieprasījis sasaukt Pastāvīgās komitejas operatīvai sadarbībai iekšējās drošības jautājumos (COSI) ārkārtas sēdi šā gada 20.janvārī, lai papildus sagatavotos diskusijām plānotajā neformālajā ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē.

Par diskusijas rezultātiem cīņā pret terorismu R.Kozlovskis informēs Eiropadomes priekšsēdētāju Donaldu Tusku neformālajā ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē šā gada 29.janvārī, lai veicinātu pamatu turpmākajām diskusijām, ko dalībvalstu vadītāji un valdības pārstāvji plāno šā gada 12.februārī.

Sazināties
Jānis Bērziņš
Preses sekretārs
Daiga Holma
Iekšlietu ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
+371 29723599