Ziņas

ES un Centrālāzijas ministri vienojas par sadarbību augstākajā un profesionālajā izglītībā

Foto: EU2015.LV
2015. gads 26. jūnijs

Turpmākos divus gadus galvenie ES un Centrālāzijas valstu sadarbības virzieni augstākajā un profesionālajā izglītībā būs izglītības kvalifikāciju ietvarstruktūru izstrāde, kvalitātes nodrošināšanas un izglītības iestāžu akreditācijas jautājumi, kā arī izglītības programmu atbilstība darba tirgus prasībām. Par to Pirmās ES un Centrālāzijas izglītības ministru sanāksmes laikā Rīgā, 26.jūnijā vienojušies izglītības ministri un augstākās amatpersonas no ES un piecām Centrālāzijas valstīm.

Sanāksmē, kas norisinājās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, piedalījās pārstāvji no Kazahstānas, Kirgizstānas, Tadžikistānas, Turkmenistānas un Uzbekistānas, Polijas, Apvienotās Karalistes, Igaunijas, Spānijas un Zviedrijas, kā arī Eiropas Komisijas Starptautiskās sadarbības un attīstības direktorāta un Eiropas Ārējās darbības dienesta.

Tikšanās laikā ministri un augstākās amatpersonas vienojās par kopīgu paziņojumu (Communique) par sadarbību augstākajā un profesionālajā izglītībā, kā arī apstiprināja sadarbības aktivitāšu plānu turpmākajiem diviem gadiem. Tikšanās laikā apspriestas Centrālāzijas un ES sadarbības aktualitātes izglītības jomā, ES finansētās Centrālāzijas Izglītības platformas un ES programmas Erasmus+ praktiskā īstenošana un turpmākie sadarbības soļi.

„Valsts konkurētspēja atkarīga no katra tās iedzīvotāja konkurētspējas. Kazahstāna, Kirgizstāna, Tadžikistāna, Turkmenistāna un Uzbekistāna ir īstenojusi vērienīgas izglītības reformas, veidojot darba tirgum atbilstošu un konkurētspējīgu izglītību. ES jau līdz šim bijis atbalstošs partneris šajās reformās, taču prezidentūra sadarbību ar Centrālāzijas valstīm, jo īpaši izglītībā, pacēlusi jaunā līmenī," norādīja sanāksmes vadītāja, Latvijas izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile.

Atklājot tikšanos, M.Seile dalībniekus iepazīstināja ar ES un globālajām tendencēm augstākās un profesionālās izglītības jomā un prezentēja Latvijas pieredzi.

Sanāksmes laikā Latvijas Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andrejs Pildegovičs informēja par sasniegto ES sadarbībā ar Centrālāzijas valstīm kā vienu no prioritātēm Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā, kā arī pozitīvi novērtēja šonedēļ Ārlietu padomē pieņemtos secinājumus par ES Stratēģiju Centrālāzijai. Arī tajos izglītība ir akcentēta kā būtiska sadarbības joma. Izglītībai ir stratēģiska nozīme Centrālāzijas reģiona ekonomiskajā un sociālajā attīstībā. ES atbalsts šajā nozarē tiek augstu novērtēts.

Sanāksmes dalībnieki apmeklēja Latvijas augstākās un profesionālās izglītības iestādes, tai skaitā, Rīgas Juridisko augstskolu, kurā tiek īstenota trīs mēnešu intensīva apmācību programma ekonomikā un jurisprudencē ES Austrumu partnerības un Centrālāzijas reģiona valstu diplomātiem, augsta līmeņa ierēdņiem un pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem. Sanāksmē arī tika nolemts, ka ES un Centrālāzijas izglītības platformu no ES puses Augstākajā izglītībā koordinēs Polija, bet profesionālajā izglītībā un apmācībā – Latvija.

Latvijas prezidentūras audiovizuālo materiālu datu bāzē pieejami fotoattēli drukas kvalitātē un video materiāli HD un SD izšķirtspējā. Visus attēlus un video failus var lejupielādēt un lietot bez maksas ar nosacījumu, ka tiek lietota atsauce EU2015.LV.

Sazināties
Ivars Lasis
Preses sekretārs
Ieva Nora Fīrere
Nozares komunikācijas eksperte