Ziņas

Padomes secinājumi par Interneta numurpiešķires institūcijas (IANA) funkciju vadības nodošanu daudzpusējai kopienai

2015. gads 12. jūnijs

Padome 2014.gada 27.novembrī pieņēma secinājumus par interneta pārvaldību. Minētajos secinājumos Padome pauda gandarījumu par paziņojumu, ar kuru 2014.gada 14.martā nāca klajā Amerikas Savienoto Valstu Nacionālā telekomunikāciju un informācijas pārvalde (NTIA) un kurā tā informēja par savu "ieceri nodot galvenās interneta domēnu nosaukumu funkcijas" līdz 2015.gada septembrim. 

The Council also reaffirmed the necessity for a timely and well prepared transfer of the stewardship of the Internet Assigned Numbers Authority (IANA) function to the multistakeholder community in a way that Tāpat Padome vēlreiz apliecināja to, ka Interneta numurpiešķires institūcijas (IANA) veiktās funkcijas vadība, iepriekš pienācīgi sagatavojoties, ir savlaicīgi jānodod daudzpusējai kopienai tā, lai nepieļautu šīs funkcijas nonākšanu šauru komerciālu vai valdību interešu varā.

Ņemot vērā to, cik nozīmīga ir IANA vadības pāreja un ar to saistītais starpkopienu darbs, lai pastiprinātu Piešķirto nosaukumu un numuru interneta korporācijas (ICANN) atbildību, Padome ir cieši sekojusi minētajam procesam.

Padome atzīst un pauž gandarījumu par progresu, kas līdz šim panākts, pamatojoties uz ieguldījumu, ko devušas attiecīgās ieinteresētās personas, tostarp valdības, kas ziedojušas laiku, lai veicinātu diskusiju saspringtos termiņos. Šajā sakarā Padome atbalsta atklātu, daudzpusēju procesu, kas patlaban tiek īstenots, lai risinātu šos sarežģītos jautājumus, un uzsver to, ka ir jānodrošina galīgā priekšlikuma pareiza izstrāde.

Pašreizējais IANA funkciju līgums zaudēs spēku 2015.gada 30.septembrī, un Padome ņem vērā pārejas procesa sarežģītību. Padome aicina pasaules daudzpusējo kopienu turpināt pārejas procesa progresu un centienus saglabāt internetu kā vienotu, atvērtu, neitrālu, bezmaksas un nesadrumstalotu tīklu. Vienlaikus Padome atzīmē, ka jebkura nepamatota šī procesa kavēšana varētu negatīvi ietekmēt diskusiju par interneta pārvaldību visā pasaulē.

Sazināties
Jānis Rungulis
Preses sekretārs COREPER I jautājumos