Ziņas

Ministri pieņem Rīgas Secinājumus ar mērķi padarīt profesionālo izglītību un apmācību konkurētspējīgāku un inovatīvāku

Vairāk nekā 40 delegāciju 22.jūnijā pulcējās Rīgā, lai izvērtētu darba tirgus izaicinājumus Profesionālās izglītības un apmācības (PIA) ministru, sociālo partneru un Eiropas Komisijas pārstāvju sanāksmē. Sanāksmes pirmajā daļā pieņemti Rīgas Secinājumi – deklarācija, kas nosaka vidēja termiņa mērķus Eiropas PIA līdz 2020.gadam.

Tikmēr sanāksmes pēcpusdienas daļai pievienojās PIA skolas, darba devēju un darba ņēmēju pārstāvji, kopumā 320 dalībnieki. Parakstot apņemšanos, 40 uzņēmumi pievienojās Eiropas Māceklības aliansei, šādi Eiropas jauniešiem piedāvājot 140 000 jaunas prakses un apmācību vietas.

Sanāksmi Inovācijas PIA nākotnei vadīja Latvijas izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile.

„Inovācijas un izcilība tradicionāli tiek saistītas ar augstāko izglītību un zinātni. Tomēr inovācijas šodien ir nevis pašmērķis, bet nepieciešamība. Tāpēc Latvijas prezidentūra raugās uz profesionālo izglītību kā daļu no inovāciju sistēmas, un par šo jautājumu, mūsuprāt, līdz šim ir nepelnīti maz diskutēts," norāda M.Seile.

Deklarācija paredz investīcijas darba vidē balstītās mācībās, ciešāk iesaistot sociālos partnerus, uzņēmumus, PIA nodrošinātājus, kā arī stimulējot inovācijas un uzņēmējdarbības garu; tāpat deklarācijā pausta apņēmība tālāk attīstīt kvalitātes nodrošināšanas mehānismus profesionālajā izglītībā; veicināt PIA un kvalifikāciju pieejamību, veidojot PIA sistēmas elastīgākas un saskaņojamākas; turpināt tādu pamatkompetenču kā valodu un digitālās prasmes attīstīšanu PIA programmās; ieviest sistēmisku pieeju un vairot iespējas PIA skolotājiem un prakšu vadītājiem profesionāli pilnveidoties gan skolās, gan darba vidē.

"ES ministru, uzņēmumu, sociālo partneru un citu organizāciju šodien Rīgā paustā apņemšanās devusi impulsu uzlabot profesionālās izglītības un apmācības sistēmu un likt uz to lielāku uzsvaru prasmju stratēģijas kontekstā Eiropā. Māceklības iespējas ir daļa no risinājuma, lai mazinātu bezdarba krīzi Eiropā un Eiropas Māceklības alianse ir vērtīgs instruments, lai stiprinātu māceklību piedāvājumu, kvalitāti un reputāciju," norāda nodarbinātības, sociālo lietu un darbaspēka mobilitātes komisāre Marianna Tīsena (Marianne Thyssen).

Māceklība ir viens no instrumentiem, kas Eiropā tiek izmantots, lai risinātu jauniešu bezdarba problēmu. Šobrīd Eiropas Savienībā 6 miljoni jauniešu ir bezdarbnieki, tomēr uzņēmēji norāda uz grūtībām atrast darbiniekus ar vajadzīgajām zināšanām un prasmēm, kā arī uzsver nepieciešamību mazināt atšķirību starp prasmēm, kuras māca skolā, un darba vietā nepieciešamajām prasmēm. Lai palielinātu profesionālās izglītības konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, visas trīs Baltijas valstis šodien parakstīja Nodomu deklarāciju, šādi liekot pamatus Baltijas Māceklību aliansei.

 

Piezīmes:

Latvijas prezidentūras audiovizuālo materiālu datu bāzē pieejami fotoattēli drukas kvalitātē un video materiāli HD un SD izšķirtspējā. Visus attēlus un video failus var lejupielādēt un lietot bez maksas ar nosacījumu, ka tiek lietota atsauce EU2015.LV.

Sazināties
Ieva Nora Fīrere
Nozares komunikācijas eksperte