Ziņas

Zanda Kalniņa-Lukaševica: Latvijas prezidentūra mērķtiecīgi strādāja lai panāktu efektīvāku ES institūciju darbu

2015. gads 17. jūnijs

"Latvijas prezidentūra savu pilnvaru laikā ir sekmējusi darbu, lai uzlabotu likumdošanas procesu, pilnveidotu Eiropas pilsoņu iniciatīvu un palielinātu ES politikas izstrādes caurskatāmību," norādīja parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica, 17.jūnijā uzstājoties Eiropas Parlamenta (EP) Konstitucionālo lietu komitejā (AFCO).

Deputāti atzinīgi novērtēja prezidentūras sniegumu, gan tai vadot Padomes sēdes, gan sadarbojoties ar EP.

Komitejas locekļi raksturoja Latvijas prezidentūru kā enerģisku, Eiropas Parlamentā pamanāmu un Padomes darba vadībā efektīvu. Viņu jautājumi parlamentārajai sekretārei bija par Padomes darbību saistībā ar likumdošanas procesa uzlabošanu, Eiropas pilsoņu iniciatīvu un ES politikas izstrādes caurskatāmību.

“Lai ES iestāžu darbība kļūtu efektīvāka, atklātāka un atbildīgāka, mēs varam nostiprināt struktūras un mehānismus ES spējai labāk rūpēties par saviem pilsoņiem,” norādīja Zanda Kalniņa-Lukaševica, aprakstot prezidentūras prioritātes un veikumu.

Zanda Kalniņa-Lukaševica uzsvēra, ka prezidentūra ir veicinājusi domu apmaiņu par Eiropas Komisijas priekšlikumu starpinstitūciju nolīgumam, lai uzlabotu likumdošanas procesu. Ir paredzēts, ka šādu vienošanos parakstīs Eiropas Parlaments, Padome un Eiropas Komisija, un tā projektu apspriedīs 23.jūnija Vispārējo lietu padomē.

Runājot par Eiropas pilsoņu iniciatīvu, Zanda Kalniņa-Lukaševica atgādināja, ka prezidentūra ir pielikusi īpašas pūles, lai rosinātu diskusiju par to, kā šo instrumentu padarīt efektīvāku un vieglāk izmantojamu: “Mums rūpīgāk jāizvērtē, kāpēc neviena no trim iniciatīvām, par ko bija savākts nepieciešamais viens miljons parakstu, nav vainagojusies ar tiesību akta priekšlikumu. Mums jāapsver visatbilstošākā rīcība gan veiksmīgu, gan noraidītu iniciatīvu gadījumā.”

Zanda Kalniņa-Lukaševica arī uzsvēra prezidentūras veikumu, uzlabojot likumdošanas procesu pārskatāmību un veidojot strukturētāku pilsonisko dialogu.

Domu apmaiņu AFCO komitejā organizēja, lai izvērtētu, kādus rezultātus sasniegusi Latvijas prezidentūra ES Padomē, darbojoties komitejas kompetences jomās. 

Sazināties
Jānis Bērziņš
Preses sekretārs