Ziņas

Vides ministri Luksemburgā diskutē par gaisa kvalitātes uzlabošanu Eiropā

Foto: © European Union
2015. gads 15. jūnijs

Pirmdien, 2015.gada 15.jūnijā Luksemburgā Latvijas vides aizsardzības ministrs Kaspars Gerhards vadīja ES Vides ministru padomi. Sanāksmes laikā ES dalībvalstis pārrunāja likumdošanu gaisa kvalitātes, klimata pārmaiņu un citās jomās. 

Nacionālās piesārņotāju emisijas

Padomes laikā notika diskusijas par priekšlikumu direktīvai, kas noteiktu samazināt nacionālās emisijas noteiktiem atmosfēras piesārņotājiem (NEC direktīva). Priekšlikuma mērķis ir būtiski uzlabot gaisa kvalitātes standartus visā ES.

NEC direktīva ir daļa no ES "Tīra gaisa programmas". Tās mērķis ir risināt dažādus veselības apdraudējumus un vides efektus, kurus rada gaisa piesārņojums, vienlaikus nodrošinot, ka ES likumdošana iet roku rokā ar starptautiskām saistībām, kuras ES ir izņēmusies līdz 2020.gadam.

Ministriem bija iespēja paust viedokli par aktuāliem jautājumiem un diskutēt par risinājumiem, lai sekmētu vienotu ES dalībvalstu nostāju šajā jautājumā.

Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards atzīmēja: "Gaisa kvalitātes uzlabošana ir būtiska gan no veselības, gan ekonomiskā aspekta. Lai rastu kompromisu starp dalībvalstīm, ir nepieciešami reāli mērķi un elastība attiecībā uz neparedzētām izmaiņām nākotnē. Tikai tā mēs varēsim samazināt gaisa piesārņojuma izraisīto priekšlaicīgas nāves gadījumu skaitu."

Klimata pārmaiņu konference Parīzē

Padomes laikā tika izvērtēts starptautiskajās klimata sarunās līdz šim panāktais progress, gatavojoties ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām konferencei (COP21), kas notiks Parīzē, 2015.gada decembrī. Ministri novērtēja sasniegto progresu pēdējās divās sarunu sesijās, kas norisinājās Ženēvā (8.-13.februāris) un Bonnā (1.-11.jūnijs).

Ministri pauda bažas par sarunu lēno virzību un atzīmēja, ka atlikušas vien 10 sarunu dienas līdz COP21. Atgādinot par Iecerēto nacionāli noteikti saistību (INDC) nozīmi, ministri uzteica valstis, kas jau ir iesniegušas savus iesniegumus par INDC un vienlaikus, aicināja arī pārējās valstis savlaicīgi pirms Klimata pārmaiņu konferences Parīzē iesniegt savus INDC.

Atzīstot, cik nozīmīgi ir mērķi un saistības, Padome sagaida, ka konferencē tiks pieņemts uz visām pusēm attiecināms, juridiski saistošs lēmums, kas būtu saderīgs ar mērķi ierobežot temperatūras pieaugumu 2°C robežās un ar citiem pušu lēmumiem. Padomes laikā notikusī diskusija kalpos par pamatu ES nostājas sagatavošanā ceļā uz Klimata pārmaiņu konferenci Parīzē. ES un tās dalībvalstu nostāju starptautiskajām klimata sarunām plānots pieņemt 18.septembra Padomes sanāksmē.

Pēc diskusijas ministrs K.Gerhards atzina: "ES ir apņēmības pilna panākt ambiciozi vienošanos Parīzē. Tomēr nevar to izdarīt viena." Viņš aicināja visas puses aktīvi iesaistīties sarunās un attīstīt visas konverģences iespējas. 

Kaspars Gerhards preses konferencē pēc sanāksmes:

 

Sazināties
Jānis Rungulis
Preses sekretārs COREPER I jautājumos