Ziņas

Ikgadējā forumā pārrunās profesionālās izglītības kvalitāti Eiropā

Foto: EU2015.LV
2015. gads 12. jūnijs

No 17. līdz 18.jūnijam Jūrmalā notiks Eiropas kvalitātes nodrošināšanas profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET) 6. ikgadējais forums. Profesionālās izglītības un apmācības jomas eksperti no Eiropas Savienības dalībvalstīm tiksies, lai izvērtētu paveikto, kā arī nospraustu mērķus nākamajam darba posmam no 2016. līdz 2017.gadam.

Forumā paredzētas diskusijas par profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanu un novērtēšanu, īstenojot Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūru, t.sk. kvalitātes novērtēšanas rādītāju ieviešanu nacionālajā līmenī. Foruma laikā pārrunās arī jautājumus par izglītojamo apgūto kompetenču atbilstību darba videi un tehnoloģijās balstītas mācību vides nodrošināšanu. Tāpat tiks prezentēti EQAVET 2013.–2015.gadā paveiktā rezultāti, kā arī uzsākta EQAVET 2016.–2017.gadā īstenojamās darba programmas izstrāde.

Forumu organizē Eiropas Komisija un EQAVET sekretariāts sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD). Tajā piedalīsies Eiropas Komisijas, EQAVET sekretariāta, Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (CEDEFOP), ES aģentūras European Training Foundation (ETF), Izglītības kvalitātes valsts dienesta, kā arī EQAVET dalībvalstu izglītības politikas veidotāju, EQAVET koordinatoru, Latvijas izglītības iestāžu un sociālo partneru pārstāvji.

EQAVET jeb Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūra ir sadarbības tīkls, kas apvieno ES dalībvalstis, sociālos partnerus un Eiropas Komisiju, lai izveidotu un ieviestu vienotus kritērijus profesionālās izglītības un profesionālās tālākizglītības kvalitātes nodrošināšanai.

Latvijā EQAVET un vienoto profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas rādītāju ieviešanu kopš 2013.gada koordinē IKVD. Šajā laika posmā organizētas piecas diskusijas ar sociālo partneru Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts ieņēmumu dienesta, Profesionālās izglītības biedrības, nozares ekspertu padomju un profesionālās izglītības iestāžu pārstāvju dalību. Diskusiju rezultātā tapis Ministru kabineta noteikumu projekts par skolu darbības kvalitātes vērtēšanu, kuros iekļauti EQAVET rādītāji.

Foruma dalībnieki būs pieejami individuālām intervijām, kuru laiku un vietu lūgums saskaņot ar pasākuma organizatoriem. Mediju pārstāvji ir aicināti arī uz pasākuma atklāšanu 17.jūnijā plkst. 09:00–09:30, kad būs pieejamas foto/video iespējas.

Papildu informācija pieejama EQAVET mājas lapā, kā arī Izglītības kvalitātes valsts dienesta mājas lapā.

Sazināties
Jana Veinberga
IKVD Kvalitātes dienesta vecākā eksperte
+371 29404893