Ziņas

ES-ASV tieslietu un iekšlietu ministri pārrunās transatlantisko sadarbību

Foto: EU2015.LV
2015. gads 29. maijs

Trešdien, 3.jūnijā, Rīgā notiks ES-ASV tieslietu un iekšlietu ministru līmeņa tikšanās, kurā piedalīsies pārstāvji no Eiropas Komisijas, Amerikas Savienotajām Valstīm, Latvijas kā pašreizējās un Luksemburgas kā nākamās prezidējošās valsts ES Padomē, kā arī Eirojust, FRONTEX un Eiropola. Sanāksmes noslēgumā pārstāvji plāno vienoties par kopīgu paziņojumu par transatlantisko sadarbību brīvības, drošības un tiesiskuma jomā.

Sanāksmes laikā delegāti pārrunās tieslietu un iekšlietu jomā paveikto, kā arī šā brīža aktualitātes. Viens no apspriežamajiem jautājumiem, kuram tiks pievērsta īpaša uzmanība, būs migrācijas spiediens un iespējamā sadarbība starp ES un ASV, īpaši cīņā pret nelegālo imigrantu kontrabandu. Sanāksmē tiks pārrunāti kopīgie pasākumi terorisma draudu mazināšanā un radikalizācijas novēršanā, uz kuru nepieciešamību gada sākumā iezīmēja traģiskie notikumi Parīzē. Tieslietu jomā turpināsies sarunas par ES un ASV datu aizsardzības nolīgumu jeb tā saukto "Jumta nolīgumu" (Umbrella agreement) un par "Drošo ostu" (Safe Harbor) pamatnostādņu pārskatīšanu. Uzmanība tiks pievērsta arī tiesiskās sadarbības efektivitātes uzlabošanai civillietās un krimināllietās.

Ministru sanāksmē arī plānota vienošanās par kopīgu paziņojumu par transatlantisko sadarbību brīvības, drošības un tiesiskuma jomā. Paziņojums ieskicēs konkrētu rīcību sadarbībai turpmākajiem pieciem gadiem, lai kopīgi pārvarētu pastāvošos izaicinājumus. Tas aptvers vairākas sadarbības jomas, piemēram, personas datu aizsardzību, cīņu pret terorismu un vardarbīgo ekstrēmismu, migrāciju un robežu kontroli, šaujamieroču un sprāgstvielu, naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanu, kā arī kibernoziedzību, narkotiku apkarošanu un informācijas apmaiņu.

ES-ASV tieslietu un iekšlietu ministru sanāksmes notiek divreiz gadā, un tās tiek organizētas pārmaiņus katrā prezidējošajā valstī vai arī ASV. Nākamā ES-ASV tieslietu un iekšlietu ministru sanāksmes notiks Vašingtonā Luksemburgas prezidentūras ES Padomē laikā.

Akreditētie mediju pārstāvji aicināti 3.jūnijā, plkst. 13.00-13.30 uz preses konferenci (piedalās Latvijas iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, Latvijas tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls (Dimitris Avramopoulos), tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jurova (Vĕra Jourová), kā arī ASV pārstāvji).

Sazināties
Jānis Bērziņš
Preses sekretārs
Gunta Skrebele
Nozares komunikācijas eksperte
Laura Majevska
Nozares komunikācijas eksperte