Politiskā tikšanās

ES - ASV tieslietu un iekšlietu ministru līmeņa tikšanās

Ministru neformālās sanāksmes
Norises vieta
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga LV-1423, Latvija
Notikuma laiks
02.jūnijs - 03.jūnijs

Labots: 2015. gads 03. jūnijs, 17.05

Tikšanās darba kārtībā iekļauti jautājumi par ES-ASV sadarbību tieslietu un iekšlietu jomā - migrācija, fizisko personu datu aizsardzības jautājumi, tiesiskā sadarbība, ārzemju kaujinieki, cīņa ar terorismu un organizētā noziedzība.

Mediju programma (angļu valodā) PDF, 266.76KB Mediju akreditācija https://media.eu2015.lv/php/login.php Rīgas paziņojums (angļu valodā) PDF, 332.94KB Fotogalerija no pasākuma https://eu2015.lv/lv/medijiem/foto/es-asv-tieslietu-un-iekslietu-minis ...
Kontaktpersonas
Laura Majevska
Tieslietu ministrija
Nozares komunikācijas eksperte
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrija
Nozares komunikācijas eksperte