Ziņas

Pirmā Austrumu partnerības mediju konference: mediju loma Austrumu partnerībā

Foto: EU2015.LV
2015. gads 15. maijs

No 19. līdz 20.maijam Rīgā norisināsies Pirmā Austrumu partnerības (AP) mediju konference, kurā piedalīsies vairāk nekā 350 dalībnieku. Viņu vidū būs mediju jomas eksperti, politikas veidotāji, pētnieki un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji gan no AP valstīm - Armēnijas, Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Gruzijas, Moldovas un Ukrainas -, gan no Eiropas Savienības. Konferenci atklās Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece.

Starp konferences īpašajiem viesiem būs ES Kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu komisārs Johannes Hāns (Johannes Hahn), bijusī Latvijas Valsts prezidente un Madrides kluba prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, Latvijas kultūras ministre Dace Melbārde, Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs Nils Muižnieks, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas mediju brīvības pārstāve Dunja Mijatoviča (Dunja Mijatović) un Kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu direkcijas vadītājs Eiropas Komisijā Kristians Danielsons (Christian Danielsson).

Pirmajā AP mediju konferencē, kuru organizē Latvijas prezidentūra ES Padomē sadarbībā ar Eiropas Komisiju un ES Ārējās darbības dienestu, diskutēs par izaicinājumiem mediju brīvības jomā un meklēs risinājumus mediju integritātes sekmēšanai un mediju vides uzlabošanai AP reģionā.

Konference noritēs trīs sesijās. Pirmajā sesijā tiks analizēta mediju vide AP valstīs, tostarp arī tiesiskās, regulējošās un politiskās vides problēmas un mediju godīgums. Otrajā sesijā eksperti diskutēs par noturīgiem medijiem un mediju lomu, nodrošinot brīvu objektīvas informācijas plūsmu sarežģītos apstākļos. Trešajā noslēdzošajā sesijā dalibnieki izvērtēs turpmāko rīcību - kā reaģēt uz izaicinājumiem medijiem, analizēs ES palīdzību AP reģionā un diskutēs par to, kā palielināt iespējamo ieguldījumu, lai uzlabotu plašsaziņas līdzekļu vispārējo vidi partnervalstīs.

19.maijā notiks konferences īpašais pasākums, kurā Eiropas Demokrātijas fonds piedāvās ieskatu tā veiktajā priekšizpētē par krievvalodīgajiem medijiem AP reģionā un ārpus tā.

20.maijā pasākuma tiešraidi būs iespējams vērot Latvijas prezidentūras mājas lapā (www.eu2015.lv) un Latvijas Ārlietu ministrijas mājas lapā (www.mfa.gov.lv).

Jaunākā informācija sociālajos medijos parādīsies ar atsauci #EaPMedia.

Sazināties
Ivars Lasis
Preses sekretārs