Politiskā tikšanās

Austrumu partnerības Mediju konference

Konferences un semināri
Norises vieta
Radisson Blu "Latvija"
Elizabetes iela 55, Rīga LV-1010, Latvija
Notikuma laiks
20.maijs

Labots: 2015. gads 13. jūlijs, 20.01

Konferences galvenais mērķis ir rūpīgi izstrādāt rekomendācijas mediju nozares uzlabošanai Austrumu partnerības reģionā, kā arī panākt sistemātiskāku, regulārāku un koordinētāku atbalstu vārda brīvībai partnerības reģionā.

Konference varētu kļūt par pastāvīgu forumu, kurā apspriest svarīgus jautājumus un mediju problēmu risinājumus, ieskaitot noteiktus ES atbalsta veidus Austrumu partnerības kontekstā. Konferences rezultātus, kā arī attiecīgās politikas rekomendācijas vārda brīvības un mediju atbalstam izvirzīs konferences secinājumos par turpmāko darbību.

Pirmā Austrumu partnerības mediju konference: mediju loma Austrumu partnerībā https://eu2015.lv/lv/jaunumi/zinas/1736-pirma-austrumu-partneribas-med ... Konferences secinājumi (angļu valodā) PDF, 280.78KB Konferences programma un dalībnieki (angļu valodā) PDF, 1.29MB Mediju programma (angļu valodā) PDF, 368.61KB Dalībnieku saraksts (angļu valodā) PDF, 0.97MB Austrumu partnerības samitā Rīgā izvērtēs ES attiecības ar partnervalstīm un iezīmēs šīs politikas turpmākās darbības virzienus https://eu2015.lv/lv/jaunumi/zinas/1379-austrumu-partneribas-samita-ri ...
Kontaktpersonas
Dārta Brikaine
Ārlietu ministrija
Divpusējo attiecību direkcijas vecākā referente
+371 67016204
Elīna Saldovere
Ārlietu ministrija
Valsts sekretāra biroja vecākā referente
+371 67016203