Ziņas

ES Padome panāk ievērojamu progresu darbā pie bioloģiskās lauksaimniecības regulas priekšlikuma

No kreisās: Fils Hogens, ES Lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs; Jānis Dūklavs, Latvijas zemkopības ministrs.  © European Union7Jānis Dūklavs, Latvijas zemkopības ministrs.  © European Union7No kreisās: Isabela Garsija Teherina, Spānijas lauksaimniecības, pārtikas un vides lietu ministre; Andrē Ruprehters, Austrijas Federālais lauksaimniecības, mežsaimniecības, vides un ūdens pārvaldības ministrs. © European Union7No kreisās: Andrē Ruprehters, Austrijas Federālais lauksaimniecības, mežsaimniecības, vides un ūdens pārvaldības ministrs; Dejans Židans, Slovēnijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārtikas ministrs . © European Union7Jānis Dūklavs, Latvijas zemkopības ministrs.  © European Union7No kreisās: Šāndors Fazekašs, Ungārijas lauksaimniecības ministrs; Fils Hogens, ES Lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs; Dejans Židans, Slovēnijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārtikas ministrs. © European Union7No kreisās: Fils Hogens, ES Lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs; Jānis Dūklavs, Latvijas zemkopības ministrs.  © European Union7
2015. gads 11. maijs

Latvijas zemkopības ministrs Jānis Dūklavs pirmdien, 11.maijā, Briselē vadīja Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmi.

Padomes pozīcija par bioloģisko lauksaimniecību

Padome 11.maijā apsprieda regulas projektu par bioloģisko lauksaimniecību no vispārējās pieejas viedokļa. Tas deva ievērojamu virzību, tomēr dažas dalībvalstis norādīja, ka turpmāk ir nepieciešams apdomāt tādus jutīgus jautājumus kā kontroles un neatļautu vielu klātbūtne bioloģiskajos produktos, un palūdza vairāk laika.

Priekšlikuma mērķis ir esošā likumkrājuma par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu pārskatīšana, lai novērstu šķēršļus bioloģiskās ražošanas attīstībai ES, garantētu godīgu konkurenci lauksaimniekiem un uzņēmējiem un uzlabotu patērētāju uzticēšanos bioloģiski ražotiem produktiem.

Ministrs Jānis Dūklavs atzīmēja: „Neskatoties uz dalībvalstu izrādīto vēlmi darīt visu iespējamo, lai panāktu vienošanos, ir daži jutīgi jautājumi, kuri turpmāk vēl jāapspriež. Mēs apsvērsim iespēju panākt vienošanos par vispārējo pieeju bioloģiskajai lauksaimniecībai nākamajā Padomes sēdē jūnijā.”

Padomes secinājumi par KLP vienkāršošanu

Padome pieņēma secinājumus par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) vienkāršošanu.

Kopš 2015.gada sākuma šis jautājums ir kļuvis par Padomes, Eiropas Parlamenta un Komisijas prioritāti. Pēdējo mēnešu laikā prezidentūra ir konsultējusies ar ministriem un apkopojusi viņu viedokļus par prioritārajām vienkāršošanas jomām, balstoties uz valstu pieredzi, kas gūta, īstenojot nesen reformēto KLP.

Padomes prezidents, ministrs Jānis Dūklavs paziņoja: „Ar šiem secinājumiem Padome vēlreiz apstiprina tās ciešo apņemšanos izveidot KLP vieglāk īstenojamu visiem šajā procesā iesaistītajiem.”

Citi pieņemtie punkti

Padome pieņēma regulējumu par obligāto izkraušanas prasību zivsaimniecībā. Tas īsteno reformētās Kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) galveno mērķi - pakāpeniski likvidēt izmetumus visās ES zivsaimniecībās, ieviešot prasību par obligātu visas nozvejas izkraušanu.

 

Preses konference:

 

Sazināties
Jānis Rungulis
Preses sekretārs COREPER I jautājumos
Kristīne Rīna
Nozares komunikācijas eksperte