Ziņas

ES un ASV pārapdrošināšanas nolīgums – Padome piekrīt sarunām

Foto: EU2015.LV
2015. gads 21. aprīlis

Padome 2015.gada 21.aprīlī pilnvaroja Komisiju risināt sarunas ar Amerikas Savienotajām Valstīm par pārapdrošināšanas nolīgumu.  

Pilnvarojumu veido lēmums, ar ko atļauj sākt sarunas, un sarunu norādes attiecībā uz minēto nolīgumu. Komisija risinās sarunas ES vārdā, apspriežoties ar Padomes komiteju. Nolīgumu noslēgs Padome ar Eiropas Parlamenta piekrišanu.  

"Nolīgums ar ASV krietni atvieglos darījumus pārapdrošināšanas jomā un ar to saistītajā darbībā," norādīja Latvijas finanšu ministrs un Padomes priekšsēdētājs Jānis Reirs. "Tas mums, piemēram, dos iespēju savstarpēji atzīt prudenciālos noteikumus un uzraudzītājiem palīdzēs apmainīties ar informāciju." 

Lēmumu bez apspriešanas pieņēma Vispārējo lietu padomes sanāksmē. 

Sazināties
Jānis Bērziņš
Preses sekretārs