Ziņas

Daudzvalodu digitālā vienotā tirgus stratēģiskais darba plāns tiks atklāts Rīgā

2015. gads 24. aprīlis

27.-29.aprīlī Rīga notiks Rīgas Samits par daudzvalodu digitālo vienoto tirgu, un tā patrons ir Latvijas Valsts prezidents. Rīgas Samita mērķis ir formulēt vienotu redzējumu un atklāt daudzvalodu digitālā vienotā tirgus stratēģisko darba plānu. Rīgas Samits ir viens no Latvijas prezidentūras ES Padomē asociētajiem pasākumiem.

Trīs dienu ilgajā Rīgas Samitā vairāk nekā 350 dalībnieku no visas Eiropas izstrādās apvienotu stratēģiju, noteiks mērķus un rosinās konkrētas darbības, lai tiktu izveidots izšķiroši svarīgais redzējums par Digitālo vienoto tirgu, kurā nepastāv valodu robežas, tādējādi sekmējot Eiropas pilnvērtīgu iekļaušanos globālajā apritē.

Bez augstākā līmeņa plenārsēdes, kas notiks 28. aprīlī, Samitā būs vēl vairāki nozīmīgi pasākumi: META-FORUM 2015 — konference par inovatīvām valodu tehnoloģijām daudzvalodu informācijas sabiedrībā, CEF (Connecting Europe Facility) konference “Towards a Connected Multilingual Europe” (Ceļā uz savienotu daudzvalodu Eiropu) un MultilingualWeb seminārs, kurā paredzēts aktualizēt ieteicamo praksi darbā ar valodas aspektiem internetā.

Izcilo runātāju vidū ir pārstāvji no Eiropas Parlamenta, Eiropas Komisijas, Vācijas Mākslīgā intelekta pētniecības centra (DFKI), Tildes, organizācijas World Wide Web Consortium, Microsoft, SAP, ESTeam, The Economist, Europeana, The Guardian, EurActiv, SDL, Translators Without Borders un Deutsche Welle, kā arī pētnieki no vadošajiem Eiropas pētniecības un attīstības centriem un valstu valodu komisijām.

Atklāšanas sesijas ievadīs Latvijas Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, Latvijas Saeimas Eiropas lietu komisijas vadītāja Lolita Čigāne, Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards, Latvijas Kultūras ministre Dace Melbārde, Vācijas Federālās Ekonomikas un tehnoloģijas ministrijas ģenerādirektora vietnieks informācijas sabiedrības, mediju jautājumos Andreass Gērdelers (Andreas Goerdeler), Eiropas Komisijas struktūrvienības “Datu vērtību ķēde” vadītāja Marta Naģs-Rotengasa (Márta Nagy-Rothengass), NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Kārkliņš un Eiropas Parlamenta deputāts Aļģirds Saudargs (Algirdas Saudargas).

Rīgas Samitā notiks Eiropas valodu tehnoloģiju pētniecības un nozares kopienas izstrādātā stratēģiskā dokumenta “Daudzvalodu digitālā vienotā tirgus stratēģiskais darba plāns” (Strategic Agenda for the Multilingual Digital Single Market) atklāšana. Stratēģiskajā darba plānā ir izklāstīts, kā izveidojams daudzvalodu Digitālais vienotais tirgus, un aprakstīti konkrētie valodu tehnoloģiju risinājumi, kuri var palīdzēt pārvarēt valodu barjeras Eiropā, līdz ar to par realitāti padarot patiesi integrētu Digitālo vienoto tirgu.

Rīgas Samitu rīko Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts kopā ar Eiropas valodu tehnoloģiju asociāciju LT-Innovate un Eiropas pētniecības tīklu META-NET. Vietējais organizatoru partneris šajā pasākumā ir valodu tehnoloģiju uzņēmums Tilde.

 

Kontaktinformācija:

Rihards Kalniņš
Starptautiskās izstrādes vadītājs, Tilde
Rihards.Kalnins@tilde.com