Politiskā tikšanās

Rīgas Samits 2015 par daudzvalodu digitālo vienoto tirgu

Saistītie pasākumi
Norises vieta
Rīgas Latviešu biedrības nams
Merķeļa iela 13, Rīga LV-1050, Latvija
Notikuma laiks
27.aprīlis - 29.aprīlis

Labots: 2015. gads 27. aprīlis, 13.09

Multilingual Summit logo

Rīgas Samits 2015 par daudzvalodu digitālo vienoto tirgu pulcēs Eiropas publiskā un privātā sektora pārstāvjus, uzņēmējus, tehnoloģijas izstrādātājus un pētniekus, kuru darbība ir tieši vai netieši saistīta ar valodu tehnoloģiju pētniecību un inovatīvu risinājumu izstrādi Eiropas Savienībā.

Rīgas samita laikā vairākās savstarpēji saistītās darba sesijās dalībnieki veidos kopīgu vienotu stratēģisko redzējumu un darbības vīziju, lai valoda nebūtu šķērslis, bet gan vienota digitālā tirgus veicinātāja Eiropā. Pasākumā paredzēta gan augsta līmeņa plenārsēde, gan arī dažādas darba sesijas, semināri un tehnoloģiju prezentācijas.

Ar pilnu lektoru sarakstu un konferences dienaskārtību var iepazīties Rīgas Samita 2015 par daudzvalodību tīmekļa vietnē.   

Medijiem: lai saņemtu akreditāciju un individuālas mediju iespējas, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem jāpiesakās pie konferences mediju konsultantes Ineses Loces (inese@lejinasleiers.lv; tālr.: +371 24844039)

Skaties tiešraidi - http://www.rigasummit2015.eu/online 

 

Sadarbības partneri: Eiropas Komisija, META-NET, LT-Innovate, Tilde.