Ziņas

Ministri vienojas par daudzgadu plānu Baltijas jūras zvejniecībai

Latvijas zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. © European Union6Latvijas zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. © European Union6No kreisās: Zviedrijas Lauksaimniecības ministrs Svens Ēriks Buhts; Latvijas zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. © European Union6Latvijas zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. © European Union6Latvijas zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. © European Union6No kreisās: ES vides, jūrlietu un zivsaimniecības komisārs Karmenu Vella; Latvijas zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. © European Union6
2015. gads 20. aprīlis

Pirmdien, 20.aprīlī, Latvijas zemkopības ministrs Jānis Dūklavs vadīja ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmi Luksemburgā. Padome vienojās par vispārējo pieeju daudzgadu pārvaldības plānam Baltijas jūras mencas, reņģes un brētliņas krājumiem.

Daudzgadu plāns Baltijas jūras zvejniecībai

Daudzgadu pārvaldības plāna mērķis ir nodrošināt Baltijas jūras zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ar šo plānu tiek piedāvāta jauna pieeja, ņemot vērā ietekmi uz vidi un zivju krājumu bioloģisko sugu mijiedarbību. Daudzgadu plāna ieviešana būs sava veida izmēģinājums jaunas paaudzes plāniem, kas balstīsies uz principiem, par kuriem vienojusies Padome un Eiropas Parlaments.

Ministrs Jānis Dūklavs atzīmēja: “Šī politiskā vienošanās par Baltijas jūras daudzgadu pārvaldības plānu ļaus uzsākt sarunas ar Eiropas Parlamentu jau tuvākajās nedēļās.”

ES Padomes secinājumi par Meža forumu

Ministru padome apstiprināja Padomes secinājumus ES nostājai ANO Meža foruma 11.sesijai, kas notiks Ņujorkā no 4. līdz 15.maijam.

Ministru padomes prezidents Jānis Dūklavs: “Ar šiem secinājumiem Padome no jauna apstiprināja savu stingro apņemšanos pārvaldīt mežu ilgtspējīgā veidā un vienoties par attīstības mērķiem pēc 2015.gada.”

Preses konference pēc sanāksmes:

Sazināties
Jānis Rungulis
Preses sekretārs COREPER I jautājumos
Kristīne Rīna
Nozares komunikācijas eksperte