Ziņas

ES Padomes prezidentūras paziņojums par notikumiem Vidusjūras reģionā

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis. Foto: EU2015.LV
2015. gads 20. aprīlis

Prezidentūra pauž nopietnas bažas par notikumu attīstību Vidusjūras reģionā. Situācija jārisina, vēršoties pret tās cēloņiem. Prezidentūra pauž atzinību par ES ārlietu un iekšlietu ministru kopīgo sanāksmi, kas paredzēta 20.aprīļa pēcpusdienā.

Ir skaidrs: kamēr mūsu kaimiņu reģionā valdīs nestabilitāte, ļaudis turpinās meklēt drošu patvērumu. Riskam tiek pakļauta cilvēku dzīvība, un Eiropas Savienībai kopā ar tās partneriem pasaulē un reģionā ir humāns pienākums rīkoties. Ir vajadzīga steidzama rīcība, lai nepieļautu, ka turpina iet bojā cilvēki.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis norāda: "Es augstu vērtēju Komisijas apņemšanos izstrādāt jaunu Eiropas migrācijas programmu. Vienlaikus es vēlētos lūgt Komisijai pēc iespējas drīzāk ierosināt papildu finansējuma piešķiršanu ES robežu aģentūrai FRONTEX un ciešā sadarbībā ar atbildīgajām ES iestādēm nākt klajā ar priekšlikumiem, lai veltītu lielākas pūles cīņai pret cilvēku kontrabandu. Jāpiešķir arī papildu līdzekļi valstīm, kas uzņem migrantus, un jāmeklē iespējas nodibināt pilnvērtīgu ES meklēšanas un glābšanas operāciju."

Prezidentūra ir apņēmusies veicināt īstermiņa ārkārtas pasākumu pēc iespējas drīzāku apstiprināšanu pēc tam, kad tos būs ierosinājusi Eiropas Komisija.

Kā atzīst prezidentūra, kamēr vien nelikumīgo migrantu izcelsmes un tranzīta valstis nemēģinās novērst nepiemērotu kuģu izbraukšanu, cilvēki turpinās riskēt ar dzīvību. Liela daļa mūsu darba jāveltī sadarbībai ar trešajām valstīm.

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs uzsver: "Es aicinu augsto pārstāvi un Eiropas Ārējās darbības dienestu sazināties ar Ēģipti, Tunisiju un citām Ziemeļāfrikas valstīm, lai lūgtu tās ieviest stingrāku kontroli, kas neļautu kuģiem doties bīstamos pārbraucienos, kā arī aicinātu šīs valstis iesaistīties meklēšanas un glābšanas operācijās. Es arī aicinu EĀDD vērsties pie Āfrikas Savienības, lūdzot tās iesaisti un palīdzību."

Prezidentūra atkārtoti uzsver savu atbalstu diplomātiskajiem centieniem atrisināt pašreizējo politisko krīzi Lībijā. Šie centieni jāpastiprina un pēc iespējas drīzāk jāievieš ilgtspējīgi risinājumi.

Sazināties
Jānis Bērziņš
Preses sekretārs
Daiga Holma
Iekšlietu ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
+371 29723599