Ziņas

ES Padome apstiprina kredītlīdzekļus Ukrainai € 1,8 miljardu apmērā

Foto: EU2015.LV
2015. gads 31. marts

Padome 2015. gada 31. martā pieņēma lēmumu, kurā paredzēta papildu makrofinansiālā palīdzība Ukrainai maksimāli € 1,8 miljardu apmērā.

Pasākuma mērķis ir atbalstīt šīs valsts ekonomikas stabilizāciju un plašu reformu programmu, palīdzot segt tās maksājumu bilances vajadzības, ko apzinājis Starptautiskais Valūtas fonds.

Aizdevumi

Palīdzība būs pieejama divarpus gadu garumā. To sniegs aizdevumu veidā, kurus paredzēts izmaksāt trijās daļās. Maksimālais aizdevumu atmaksas termiņš būs 15 gadi.

Turklāt Komisija un Ukraina vienosies par aizdevuma līgumu, kurā sīki izklāstīti makrofinansiālās palīdzības noteikumi.

Nosacījumi

Par līdzekļu izmaksu lems Komisija. Palīdzība tiks sniegta, ņemot vērā saprašanās memorandu, par kuru Komisijai un Ukrainai vēl jāvienojas. Memorandā tiks skaidri definēti ar ekonomikas politiku saistīti un finansiāli nosacījumi ar īpašu uzsvaru uz strukturālām reformām un stabilu valsts finanšu sistēmu.

Papildu atbalsts

Aizdevumi € 1,8 miljardu apmērā papildinās jau ar 2010. un 2014. gada lēmumiem piešķirto makrofinansiālo palīdzību € 1,61 miljarda vērtībā. Ņemot vērā ekonomisko situāciju, kas arvien pasliktinās, Ukraina ir lūgusi papildu palīdzību.

Padomes pieņemtais lēmums negroza Komisijas priekšlikumu, kas tika iesniegts 2015. gada 8. janvārī. Eiropas Parlaments Komisijas priekšlikumu apstiprināja bez grozījumiem 2015. gada 25. martā.

Lēmums stāsies spēkā trešajā dienā pēc tā publicēšanas "Oficiālajā Vēstnesī".

Sazināties
Jānis Bērziņš
Preses sekretārs