Ziņas

Rīgā sākas Austrumu partnerības Jaunatnes forums

Šodien Rīgā tika atklāts otrais Austrumu partnerības Jaunatnes forums. No 10. līdz 11. februārim Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tiekas vairāk nekā 240 jaunieši, jaunatnes un izglītības darbinieki, valsts iestāžu pārstāvji, uzņēmēji, pētnieki un citi eksperti no 27 valstīm ar mērķi izstrādāt inovatīvus risinājumus jauniešu bezdarba mazināšanai, attīstot starpsektoru sadarbību vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī.

"Austrumu partnerība nodrošina iespēju Eiropas Savienībai (ES) veidot ciešākas, uz abpusējām interesēm un vēlmēm balstītas saiknes ar tās kaimiņvalstīm. Attiecībā uz Austrumu partnervalstīm ES ir vīzija, ka tās kaimiņi dzīvo mierā, saskaņā un labklājībā, un ES ir gatava nodrošināt nepieciešamos instrumentus un atbalstu tām valstīm, kuras vēlētos radīt šādu realitāti, sistemātiski īstenojot nepieciešamās pārmaiņas," foruma atklāšanā sacīja Juris Poikāns, Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks Austrumu partnerības jautājumos. "Jaunieši paši par sevi un kā daļa no plašākas pilsoniskās sabiedrības var un viņiem vajadzētu ieņemt nozīmīgu lomu tālākā partnerattiecību veidošanā starp ES un Austrumu Partnerības valstīm."

Foruma dalībnieki meklēs jaunus bezdarba problēmas risinājumus un analizēs iespējas jauniešu nodarbinātības veicināšanai izmantot dažādas esošās mobilitātes un starptautiskās sadarbības programmas, kā arī apmainīsies ar inovatīviem jaunatnes darba labās prakses piemēriem un izstrādās rekomendācijas jaunatnes politikas veidošanai, kas tiks prezentētas arī 21.-22.maijā Rīgā paredzētajā Austrumu partnerības samitā.

"Starpsektoru sadarbība ir Latvijas prezidentūras uzmanības fokusā. Esot vienotām savā pārliecībā, daloties labās prakses piemēros un tiecoties meklēt risinājumus, kas ļautu jauniešiem pilntiesīgāk piedalīties sabiedrības procesos, ES dalībvalstis gādās par jauniešu kā indivīdu labklājību," norādīja izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile.

Līdz šim sadarbība jaunatnes jomā ar Austrumu partnerības valstīm ir notikusi galvenokārt ar neformālās izglītības programmu "Jaunatne darbībā" un "Erasmus+" atbalstu. "Vien divu gadu laikā programmas "Jaunatne darbībā" Austrumu partnerības jaunatnes loga ietvaros organizētajos projektos piedalījās vairāk nekā 15 000 dalībnieku. Programma ir palīdzējusi attīstīt jauniešu prasmes un kompetences, vēlēšanos būt mobilākiem, kā arī devusi lielāku pārliecību par sevi, meklējot darba un tālākas izglītības iespējas. Tā arī veicinājusi jaunatnes darba un jaunatnes politikas atzīšanu kā vērtīgu un svarīgu pilsoniskās sabiedrības nozari, kā arī palīdzējusi atbalsta saņēmējiem jaunatnes nozarē attīstīt nozīmīgas finansiālās iespējas, nodrošinot piekļuvi arī citiem finansējuma veidiem." norādīja Matjē Buskē (Mathieu Bousquet), EK Austrumu kaimiņu reģionālās nodaļas vadītājs.

Forums notiek Latvijas prezidentūras ES Padomē un EK Austrumu partnerības platformas ''Kontaktu veidošana'' ietvaros un to koordinē Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar EK, Ārlietu ministriju, Labklājības ministriju, Eiropas Jaunatnes forumu un citām organizācijām un institūcijām.

Pirmais Austrumu partnerības Jaunatnes forums notika no 2013. gadā Kauņā, un tajā piedalījās 230 dalībnieki. Forums stiprināja jaunatnes darba un neformālās izglītības atzīšanu, veidojot ciešāku saikni starp darbu starptautiskā, nacionālā un vietējā līmenī.

Jaunatnes foruma video materiāli.

Video atskats uz Jaunatnes forumu.

Sazināties
Ieva Nora Fīrere
Nozares komunikācijas eksperte
Inese Priedīte
Austrumu Partnerības Jaunatnes foruma sabiedrisko attiecību koordinatore
+371 29752136