Ziņas

ECOFIN pārrunā Investīciju plānu Eiropai un jaunos noteikumus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanai

Finanšu ministrs Jānis Reirs. © European Union
2015. gads 27. janvāris

Otrdien, 27. janvārī, finanšu ministra Jāņa Reira vadītajā Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sēdē tika pārrunāti jautājumi par Investīciju plānu Eiropai, jaunie noteikumi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanai un citas būtiskas tēmas.

Investīciju fonds Eiropai

Padome pārrunāja priekšlikumus Eiropas Stratēģiskā investīciju fonda izveidei, kas paredz aptvert vismaz 315 miljardus eiro privāto un publisko investīciju. Prezidentūra apstiprināja plānus panākt vienošanos šā gada martā, lai būtu iespējams uzsākt jaunas investīcijas jau 2015. gada vidū.

“Šis priekšlikums ir Investīciju plāna Eiropai stūrakmens un Latvijas prezidentūras galvenā prioritāte,” teica finanšu ministrs un ECOFIN prezidents Jānis Reirs. “Termiņš, ko noteikusi Eiropadome, ir ambiciozs, taču mēs esam pārliecināti, ka spēsim to izpildīt.”

Makrofinansiālā palīdzība Ukrainai

Ministri apsprieda arī Eiropas Komisijas (EK) priekšlikumu piešķirt makrofinansiālo palīdzību Ukrainai līdz 1,8 miljardiem eiro. Prezidentūra ES Padomē secināja, ka lēmums bija jāpieņem ātri.

“Politiskā palīdzība norāda, ka ES jābūt gatavai sniegt atbalstu,” teica J. Reirs. Palīdzība tiktu nodrošināta trīs maksājumos kā vidēja termiņa aizdevums. Tas palīdzētu segt Ukrainas nenokārtotās ārējā finansējuma vajadzības 2015. – 2016. gadā.

Jauni noteikumi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanai

Kas attiecas uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, Padome apstiprināja vienošanos ar Eiropas Parlamentu (EP) par jaunajiem noteikumiem, lai novērstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu. Pateicoties prezidentūrai, vienošanās ar EP šajā jautājumā tika panākta decembrī. Šis apstiprinājums paver ceļu paketes pieņemšanai otrajā lasījumā.

Pēc nesenajiem terora aktiem Parīzē, Padome un EK vienojās par deklarāciju, kurā uzsvērta nepieciešamība pieņemt izšķirošus pasākumus pret teroristu finansēšanu. Lai veicinātu jauno noteikumu efektivitāti, deklarācija aicina uz turpmāku rīcību, lai:

  • paātrinātu noteikumu ieviešanu nacionālā līmenī;
  • stiprinātu sadarbību starp dalībvalstu finanšu izlūkošanas vienībām, lai sekmētu darbu pret teroristu finansēšanu;
  • pievērstos teroristu finansēšanas riskam, izmantojot ES pārnacionālo riska novērtējumu.

Cīņa pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas

Tāpat Padome grozīja tā saukto “mātes-meitas” direktīvu, pievienojot tai ļaunprātīgas izmantošanas novēršanas klauzulu, lai mazinātu izvairīšanos no nodokļu samaksas un agresīvu nodokļu plānošanu uzņēmumu grupu vidū.

Grozījumu mērķis ir apturēt direktīvas nepareizu lietojumu un panākt lielāku konsekvenci tās piemērošanā dažādās dalībvalstīs. Ļaunprātīgas izmantošanas novēršanas klauzula neļaus dalībvalstīm gūt labumu no direktīvas noteikumiem, kas nav “īsti”, t.i., kas ir ieviesti, lai gūtu nodokļu priekšrocības, neatspoguļojot ekonomikas realitāti.

“Šīs ir nozīmīgas pārmaiņas, ko mēs esam veikuši attiecībā uz “mātes-meitas” direktīvu,” sacīja finanšu ministrs un ECOFIN prezidents Jānis Reirs. “Cīņa pret izvairīšanos no nodokļu samaksas starptautisko uzņēmumu vidū ir būtiska prioritāte gan ES, gan vispasaules līmenī.”

Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sēdes kopsavilkums

(video angļu valodā)

Sazināties
Jānis Bērziņš
Preses sekretārs
Maija Straupmane
Nozares komunikācijas eksperte
+371 67083938
+371 27022919